Nästa år blir det tillåtet att ta med sig cykeln på tvärbanan, på prov. Foto: Ylva Bergman

Cyklar ska tillåtas på Tvärbanan

Snart blir det fritt fram att ta med cykeln på Tvärbanan i lågtrafik. Det står klart när den blågröna majoriteten i Region Stockholms idag presenterar sin budget för 2020.

  • Publicerad 13:00, 9 okt 2019

I dag är det tillåtet att ta med sig cykel på pendeln i lågtrafik, med undantag för stationerna Stockholm City och Arlanda. Nu ska ett försök genomföras där resenärer även får ta med sig cykeln på Tvärbanan mellan klockan 9 och 15, samt efter klockan 18. Det står klart när de blågröna i Region Stockholm idag presenterar sin budget.

DEBATT: "Tillåt cyklar i SL-trafiken även i rusningstrafik "

– Vi vill göra det lättare för stockholmarna att kombinera hållbara ressätt. I dag vet vi att folk kanske avstår från att ta med cykeln eller tar bilen i stället för kollektivtrafiken, säger Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektivtrafikregionråd.

Nu höjs priset på SL-kortet igen

Tanken är att testet i Tvärbanan kommer att starta någon gång i april/maj 2020 och pågå i sex månader. Det kommer även att vara tillåtet att ta med sig elsparkcykel.

Om försöket med cyklar på Tvärbanan faller väl ut vill Tomas Eriksson att det ska bli permanent.

– Det kan uppstå situationer som man inte kan förutspå. Det kan också bli konkurrens med rullatorer och barnvagnar, vi får helt enkelt se. Då kommer samma regler som på pendeltågen gälla, att rullatorer och barnvagnar har företräde, säger han.

Kommer ni att jobba för att man ska få ta med cykeln i tunnelbanan?

– I den bästa av världar skulle jag vilja ge möjlighet till det. Men det finns säkerhetsaspekter, som till exempel utrymning vid brand, som vi måste utreda mer på djupet innan det kan bli fråga om det. Det går ju i andra delar av världen så det är ingen omöjlighet men det är inte aktuellt i närtid.