Jalle Nylund njuter av vårsolen från cykelsadeln. På den här sträckan längs Södra Kungsvägen är dock cykelolyckor relativt vanliga. Foto: Anna Wilson

Cykla säkert – här sker flest olyckor på Lidingö

Vind i håret och asfalt under hjulen. Nu drar cykelsäsongen igång på allvar. Härligt, härligt – men ibland kanske också farligt. Mitt i har kartlagt platserna på Lidingö där du behöver vara uppmärksam på när det gäller olyckor.

  • Publicerad 05:23, 24 apr 2020

Gatorna håller på att sopas, vindarna är mildare och temperaturen kryper uppåt. När vi dessutom i största möjliga mån ska hålla oss borta från bussar och tåg under coronapandemin så återstår fortfarande den hederliga gamla cykeln när vi ska ta oss från A till B.

Men det gäller att se upp i backen. Och nu när cykelsäsongen drar igång på allvar har Mitt i Lidingö kartlagt de farligaste ställena att cykla på, så att du som kör där kan vara lite extra uppmärksam.

Allra flest olyckor har de senaste tio åren skett längs med Södra Kungsvägen. Mest olycksdrabbat är sträckan mellan Larsberg station och Aga station, samt området kring Skärsätra station.

Snabba elcyklar är största osäkerheten

Jalle Nylund har varit tävlingscyklist med tar ibland också lugnare turer på fruns Skeppshult. På det sota hela är han nöjd med Lidingös cykelstråk.

– Jag gillar att cykla på Lidingö och känner mig trygg när jag cyklar här, säger han.

Det som kan kännas otryggt är dock att andra cyklister som håller allt för hög fart framhåller han.

– Ja, mötande cyklister samt elcyklar som kör fort på ställen som man inte tror.

Fakta

Här sker olyckorna på Lidingö

Allra flest kartlagda olyckor de senaste tio åren har skett i området mellan AGA och Larsberg och längs Södra Kungsvägen i höjd med Willys.

Gatunamn saknas: 48

Södra Kungsvägen: 18

Stockholmsvägen: 11

Norra Kungsvägen: 10

Lidingöbron: 8

Läroverksvägen: 7

Ekholmsbäsvägen: 6

Bodalsvägen: 5

Kyrkvägen: 5

Källa: Strada
Visa merVisa mindre

Antalet olyckor har legat på en någorlunda jämn nivå de senaste tio åren. Som mest var det år 2013 då 40 olyckor rapporterades in, att jämföra med 25 stycken förra året.

Totalt skedde 300 olyckor mellan 2010 och 2020. Tio av dem var allvarliga olyckor, men inga dödsolyckor har rapporterats.

Mer än 60 procent av olyckorna var singelolyckor. Vid de nästan 100 olyckorna där ett fordon var inblandat var en annan cykel inblandad i 24 fall, resterande var motorfordon. Bara vid några få olyckor var fotgängare involverade.

Nästan hälften av alla olyckor skedde på gång- eller cykelbana och hälften på vägsträcka eller gatukorsning.