Stadsgårdsleden Foto: Per Brandt

Cykeltest på Stadsgårdsleden får tummen upp

Den tillfälliga trafiklösningen på Stadsgårdsleden där ett körfält har fått ge plats åt en cykelbana förlängs till 2024. Enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) kommer det öka säkerheten för både fotgängare och cyklister.

  • Publicerad 16:40, 5 jun 2019

Den tillfälliga breddningen av gång- och cykelbanan på Stadsgårdsleden, som inneburit att ett körfält har tagits bort mellan Slussen och Fotografiska, ska fortsätta under hela den tid som Slussenbygget pågår.

Det står nu klart efter att försöket har utvärderats.

– Det här är en viktig cykellänk för de som kommer från Nacka och Värmdö in mot stan. Så det är viktigt att det fungerar ur trafiksäkerhetssynpunkt, säger Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

Enligt trafikkontorets mätningar har det avstängda bilkörfältet från Slussen ut mot Nacka haft en minimal påverkan på buss- och biltrafiken österut mot Nacka, och då endast i samband med eftermiddagsrusningarna.

Risk för längre köer vid Slussen – i fyra år

Hur situationen ser ut när Slussen är färdigbyggd är ännu inte klarlagt, varför förlängningen blir tidsbegränsad till och med 2024 då en ny utvärdering ska göras.

Enligt Daniel Helldén kommer trafiklösningen att öka säkerheten för både fotgängare och cyklister.

– Vad som händer nu är att man byter de nuvarande betongblocken som avgränsar cykelbanan mot vägen mot en mer stabil barriär som kan fungera som lösning fram till 2024. Barriären kommer fortsatt, liksom idag, skilja gående och cyklister åt för att få bort konfliktytan och minimera risken för olyckor, säger han.

– Tidigare när många cyklister på morgnarna kom samtidigt som gående från färjorna uppstod en risk för olyckor. Effekten av lösningen är att vi har fått  bort det problemet, säger han.

Ärendet klubbas i trafiknämnden den 13 juni.

Så här ser fördelningen av Stadsgårdsleden ut från Slussen mot Fotografiska

4 meter för gående

1 meter barriär

2,7 meter cykelbana

0,3 meter barriär och därefter fem filer, tre in mot staden och två ut mot staden

Visa merVisa mindre