Smala cykelbanor i stan blir något för nästa cykelplan, enligt Gustav Hemming (C). Foto: Ingrid Johansson

Cykelstråk och sopsaltning ska få fler att cykla

Var femte resa i länet ska ske per cykel. Men med det ökar trängseln – och olyckorna. Breda stråk och sopsaltning ska öka säkerheten, enligt årets cykelbokslut.

  • Publicerad 17:10, 17 okt 2018

Om tio år görs 20 procent av alla resor i länet per cykel. Hela länet ska då vara ihopkopplat med breda cykelstråk där man kan susa fram i 30 kilometer i timmen.

Det är målet i den regionala cykelplanen, vars bokslut för 2017 nu presenterats.

Cyklister är numera den trafikantgrupp som råkar ut för flest allvarliga skador i trafiken, konstateras i cykelbokslutet.

Och merparten av de tillkommande cyklisterna lär susa in mot stan, där de trängs redan i dag, med många farliga och smala passager.

Men hur den frågan ska hanteras finns inte med i cykelbokslutet.

Hur kan säkerheten bli bättre?

– Det handlar främst om bra cykelstråk och sopsaltning. Och att tvärförbindelserna i det centrala snittet har tillräcklig kapacitet. Det är något som bör tas med när cykelplanen uppgraderas, säger Gustav Hemming (C) regionplanlandstingsråd.

Vintern 2017 sopsaltade 12 kommuner sina cykelstråk, och kommande vinter ansluter sig Huddinge, Vallentuna, Österåker, Salem och Sigtuna till metoden.

Två dödsolyckor

Under 2017 rapporterades cirka 2 100 trafikolyckor med cyklister inblandade. Två av dem var dödsolyckor sedan cyklister kolliderat med motorfordon.

På de regionala cykelvägarna inträffade 532 lindriga och 18 svåra olyckor, framgår det av cykelbokslutet.

Om målet att 20 procent av alla resor ska ske med cykel ska nås måste fler lockas att cykla. ”Trygga och kapacitetsstarka cykelstråk” är förutsättningen, enligt Hemming.

Spökcyklar forslas bort

Men det behövs också någonstans att ställa cykeln. I cykelbokslutet konstateras att det har tillkommit  2 400 cykelparkeringsplatser vid kollektivtrafiken under 2017. Dessutom frigjordes 2 000 platser i Stockholms stad genom att övergivna cyklar forslades bort.

Hemming menar att många många fler skulle kunna kombinera cykel och kollektivtrafik.

– 94 procent av befolkningen har max tre kilometer till spårbunden kollektivtrafik eller buss, säger han.

Vintercykling uppmuntras

Ambitionen är också att få fler att cykla på vintern. 2017 hade Järfälla, Nacka och Stockholm en kampanj där deltagarna försågs med vinterdäck i utbyte mot att de cyklade minst tre dagar i veckan.

Inför årets vinter kommer ytterligare 12-13 kommuner att delta i kampanjen, som omfattar 500 cyklister.

Fakta

15 mil byggs de närmaste åren

Cykelbokslutet följer upp den regionala cykelplanen och de åtgärder som har genomförts under 2017, via en enkät som har skickats ut till Trafikverket och Stockholms läns kommuner. Bakom bokslutet står landstinget, länsstyrelsen och Trafikverket.

2017 iordningställdes drygt 35 kilometer i det regionala cykelvägnätet. Åtgärder vad gäller kommunala cykelvägar ingår inte.

Utbyggnadstakten för det regionala cykelvägnätet är 150 kilometer den kommande femårsperioden.

Utbyggnadstakten behöver fördubblas för att nå målen.

Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm och Täby spås uppnå ett fullt utbyggt cykelvägnät till år 2030.

Även Haninge, Huddinge, Lidingö, Solna och Sundbyberg och Österåker har stora utbyggnadsplaner.

 

Källa: Regionalt cykelbokslut 2017
Visa merVisa mindre

Fakta

Här är nya cykelstråk på gång

Kungsängen-Hässelbystråket: En 30 km lång sträcka, först längs E18 och sedan jäms med järnvägen till Viksjö, sedan via Skälby och Lunda och vidare i höjd med Bromstensvägen och Ulvsundavägen och in till Stadshuset. Stråket är utrett och klart med förslag på åtgärder/byggnationer.

Västerhaningestråket: Är 30 km långt, går först i stort sett längs järnvägen, sedan genom Handen, Kvrantorp och Länna upp till Trångsund och sedan jäms med Nynäsvägen och in till Medborgarplatsen. Stråket är utrett och klart med förslag på åtgärder/byggnationer.

Salemstråket: En 26 km lång sträcka via Tumba, Tullinge, Flemingsberg och i princip längs Huddingevägen in till Gullmarsplan. Utreds under 2018.

Hallundastråket: En sex km lång sträcka mellan Tumba och Hallunda, längs Hågelbyleden. Utreds under 2018.

Edsvikenstråket: En 13 km lång sträcka mellan Norrtäljevägen och Sollentunavägen. Utreds under 2018.

Åkersbergastråket: En 18 km lång sträcka mellan Åkersberga och Hägernäs. Utreds under 2018.

Källa: Cykelkansliet
Visa merVisa mindre