I genomsnitt tar ett byggprojekt av ny cykelbana eller cykelfält tre år från första beslutet till att cykling kan ske. Foto: Åsa Sommarström

Cykelsatsningar väntar i Vasastan – säkrare för cyklister

Flera cykelsatsningar väntar framöver i innerstan. Vissa är igång och andra väntar på att bli klubbade. I Vasastan ligger fokus på Vasagatan och Torsgatan. – Vi vill att det ska bli enklare och säkrare att cykla i Stockholm, säger cykelsamordnaren Joakim Boberg.

  • Publicerad 05:58, 15 jan 2020

Under 2020 kommer Stockholms stad lägga 280 miljoner kronor på att bygga om cykelinfrastrukturen med cykelbanor och cykelfält.

Även underhåll av befintliga cykelbanor kommer att ske under året. Målet är att få ett mer sammanhängande cykelnät för stockholmarna.

– Vi ser att cykeltrafiken ökar i Stockholm. På 15 år har den nästan fördubblats visar mätningar som staden har gjort, säger Joakim Boberg, cykelsamordnare på trafikkontoret.

Första träden på nya Vasagatan är planterade

Stort fokus i Vasastan

Huvudprojekten i innerstan i vår kommer vara att få klart cykelbanan längs Torsgatan, från Norra Bantorget till Odengatan. Även på Vasagatan byggs nya och breddade cykelbanor från Tegelbacken till Norra Bantorget.

– Det blir cykelbanor längs hela Vasagatan, trottoarer kommer också att breddas och vi ska även planera träd. Hela gatan byggs om. Och det kommer pågå byggarbeten i nästa två år till på Vasagatan som påverkar trafiken, säger Joakim Boberg.

Bygget av dessa cykelvägar började för ett par år sedan och delar av gatorna är redan öppna för cykeltrafik.

Vägarna valdes redan 2012

Staden kommer även göra mindre cykelförbättringar på bland annat Upplandsgatan och Tegnérgatan för att underlätta vid cykling, bland annat trafiksignaler.

Gatorna där cykelbanor byggs eller ska byggas pekades ut redan 2012 i stadens cykelplan. Vägarna valdes ut som det viktigaste för att få till ett bra cykelstråk.

– Vi vill att det ska bli enklare och säkrare att cykla i Stockholm, säger Joakim Boberg.

I hela staden planeras också cirka 2 100 cykelparkeringsplatser att anläggas under 2020.

Fakta

Här är alla cykelsatsningar i stan

Kungsholmen

Mariebergsgatan. Plan på ny enkelriktad cykelbana söder ut längs gatan. Oklart när projektet drar igång.

Igeldammsgatan. Vill bygga dubbelriktad cykelbana. Fortfarande inte beslutat om det blir av.

Badstrandsvägen – Essingeringen. Trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen Badstrandsvägen-Essingeringen ska göras samt en ny cykelkoppling på Essingeringen mellan Badstrandsvägen och påfarten till gång- och cykelbron mot Alvik ska byggas.

Östermalm

Nybroplan till Valhallavägen. Staden ska utreda flera tänkbara cykelstråk mellan Valhallavägen och Nybroplan/Stureplan.

Engelbrektsgatan blir av med parkeringsplatser och får en dubbelriktad cykelbana på gatans östra sida mellan Valhallavägen och Birger Jarlsgatan. Staden hoppas att den är klar 2021.

På Nybroplan kommer cykelpassager och övergångsställen rätas ut och staden ser över hur trafiksignalerna styrs på platsen. Cykelbanan på norra sidan av Raoul Wallenbergs Torg breddas och flyttas lite för att fotgängare och cyklister ska få bättre plats. Ett inriktningsbeslut kan komma början av 2020.

Vasastan

Vasagatan rustas upp med breddade gångbanor, nya trädplanteringar och ny belysning. Arbetet pågår och ska vara klart 2022.

Torsgatan. Nya enkelriktade cykelbanor ska läggas mellan Sankt Eriksplan och Norra Bantorget. Nu pågår arbetet mellan Norra Bantorget och Sabbatsbergsvägen. Det ska också göras utrymme för parkmöbler med sittplatser samt cykelparkering.

Cykelstråk mellan Odenplan-Tegelbacken- Gullmarsplan. Staden gör en ”översyn” över hur ett sådant stråk skulle kunna se ut. Kontoret har som mål att ta fram ett förslag, men någon exakt tidsplan finns inte ännu.

Surbrunnsgatan. En utredning pågår för att kolla på en utformning för Surbrunnsgatan som cykelgata. Men det är inte klart när och hur gatan skulle kunna fixas till.

Upplandsgatan. Här planeras det under 2020 att göras mindre åtgärder som ska göra framkomligheten och trafiksäkerheten bättre för cyklister mellan Norra Bantorget och Odengatan.

Södermalm

Götgatan. Tunnelbanans tak läcker och ska tätas, då grävs södra gatan upp och cykelbanorna breddas permanent. Arbetet startas tidigast 2022.

Cykelbro mellan Gamla Stan och Tegelbacken. Pontonbro intill Centralbron väster om Strömsborg utreds, annars är alternativet breddad cykelbana på Vasabron. Breddning av kajen utmed Riddarholmskanalen utreds även.

Folkungatan-Slussen. Bättre framkomligheten för cyklister mellan Folkungagatan och Slussen, även med hänsyn till gående. Ska utredas.

Liljeholmsbron. Dubbelriktade cykelbanor som enkelriktas. Men måste invänta renovering av Liljeholmsbron. Tidigast byggstart 2022.

Pålsundet. Ny gång- och cykelbana längs strandkanten vid Söder Mälarstrand. Ska utredas vidare. Byggstart tidigast 2021.

Skanstullsbron. Vidare utredning om möjligheten att bredda gång- och cykelbanan. Inget datum satt för byggstart.

Cykeltunnel i Söderledstunneln: Försök med cykeltunnel i Söderledstunneln ska utredas.

Utanför innerstan

Akallastråket. Den södra delen har ännu en tillfällig lösning på grund av grunt förlagda elledningar. Återstår även anslutning mot Hjulstastråket.

Bromstensvägen. Ny gång- och cykelbana på Bromstensvägens norra sida. År 2020 börjar tidigast etappen mellan Herdevägen och Logvägen.

Cykeltunnel Fruängsbanan. En gång- och cykeltunnel planeras genom tunnelbanans banvall i höjd med Västertorps t-banestation. Byggstart tidigast 2021.

Bällstabro. Enkelriktade cykelbanor planeras i båda riktningarna över bron. Oklart när byggstart sker.

Örbyleden. Ny cykelbana utmed norra sidan av Örbyleden mellan Lingvägen och Nynäsvägen. Färdigställande under 2020.

Hässelbystråket. Längs Bergslagsvägen, från cirkulationsplatsen, förbi Åkeshovs t- banestation och till Brommaplan byggs en dubbelriktad cykelbana. Vid Åkeshov anläggs en ny passage vid cirkulationsplatsen. Klart tidigast 2020.

Västberga allé. Bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för cykeltrafik mellan bron över stambanan och Årstabergsvägen/ Södertäljevägen. Planerat inriktningsbeslut vintern 2019/2020.

Spånga station. Ny cykelbana längs västra sidan av Spånga Stationsväg och Bromstensvägen förbi Spånga station. Mellan Spånga Kyrkväg och Spångavägen görs åtgärder så gång och cykelbanan kan nyttjas bättre. Planerad byggstart under 2020.

Sandåkravägen. Ny cykelbana längs Sandåkravägen i Sköndal längs pendlingsstråket från Älta och Tyresö förbi Sandåkraskolan mot Gubbängens trafikplats och vidare mot centrala Stockholm. Inriktningsbeslut fattat i juni 2019.

Störtloppsvägen. Ny dubbelriktad cykelbana längs Störtloppsvägen i samband med trafiksäkerhetsåtgärder vid Västertorpsskolan. Ska utredas.

Finspågsgatan. Cykelkoppling mellan ny cykelbana längs Mälarbanan och nuvarande cykelbanor på Bromstensvägen väster om Spånga station. Ska nu utredas. Planerad byggstart 2020.

 

Källa: Trafikkontoret.
Visa merVisa mindre