Bernhard Huber, MP, Marianne Gereben Damström, L, Pehr Granfalk, M, och Magnus Persson, C. Foto: Anna Z Ek

Cykelsatsning och höjda p-böter i grönare budget

Den nya blågröna majoriteten presenterade idag, fredag, sin första gemensamma budget. Höjda p-avgifter, en klimatstrategi och mer pengar till cykelbanor ingår.

  • Publicerad 09:07, 2 nov 2018

Den nya blågröna majoriteten presenterade idag, fredag, sin första gemensamma budget. De valde själva att få bli fotograferade på cykelbanan Märstastråket vid Hagalunds företagsområde, ett exempel på en cykelväg som nyligen breddats en meter.

Under 2018 var cykelbudgeten 10 miljoner. Inför 2019 tillskjuts fem ytterligare för att rusta stadens cykelnät.

– Vii ökar takten och trampar på mera. Det finns en lång lista med möjliga delsträckor att ta hänsyn till, det kan vara breddningar och nya cykelbanor, säger Magnus Persson (C).

Miljöfokus

Miljöpartiets intåg i styret har satt större fokus på klimat- och miljöfrågorna, enligt kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).

– Vi lägger in en extraväxel i just de frågorna, säger han.

Under året ska en klimatstrategi tas fram med målet att minska Solnas klimatpåverkan. Som exempel ska man se över hur man kan bygga mer miljövänligt och minska genomfartstrafiken.

– Det var en av våra huvudfrågor i valet, och ett område där Solna inte gjort lika mycket som andra kommuner, säger Bernhard Huber (MP).

Höjda p-böter

En annan nyhet inför 2019 är höjda böter för felparkerare.

– Det är ett problem med folk som parkerar mindre lämpligt, både ur en framkomlighets- och säkerhetsaspekt. Idag är lägsta felparkeringsavgiften 300 kronor, vissa ser det som en självrisk. Vi har haft samma taxa i sex år och legat ganska lågt sett till andra kommuner. Därför tycker vi det är rimligt att höja kostnaden, säger Magnus Persson.

Förslaget är att felparkeringsböterna ska vara som lägst 500 och som högst 1 200 kronor. Det ska börja gälla 1 januari 2019.

En parkeringsutredning ska också leda fram till förslag om höjda avgifter för besöksparkering och boendeparkering, även städdagarna ska ses över.

Lägsta skatten även 2019

Skattesatsen i Solna är oförändrat landets lägsta 2019. Miljöpartiet ville höja med 38 öre men fick inte gehör för det.

På bild saknas KD:s representant, Samuel Klippfalk, som vid fototillfället var sjuk. 

Fakta

Här läggs pengarna

15 miljoner ska förbättra Solnas cykelnät.

20 miljoner ska rusta förskole- och skollokaler.

5 miljoner läggs på lekplatser och förskolegårdar.

Skolpengen höjs med 1 procent.

5 miljoner ska förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken. Förhoppningen är en badplats vid Frösundavik under nästa år.

5 miljoner ska höja kunskapsresultaten i grundskolan med fokus på årskurs 4-6.

1 miljon för att anställa en trygghetssamordnare.

4 miljoner till belysning och uppfräschning i stadsmiljön.

Totalt investeras 71 miljoner kronor.

Visa merVisa mindre