Cykelpendlare gläds åt fler cykelvägar i Haninge

Cykelvägarna sandsopas, vårsolen värmer och det är dags att ta fram hojen. I dag finns det över 16 mil cykelväg i Haninge kommun. Under året påbörjas arbete kring att utöka det med fyra kilometer.

  • Publicerad 06:30, 3 maj 2022

Bussen går när bussen går. Men min cykel går när jag går

Nu när våren är kommen syns fler och fler cyklister. Många pendlar till och från jobbet och nyttjar både regionala samt kommunala cykelstråk.

En person som blivit en året runt-cyklist är Handenbon Pernilla Bergström. Hon har fortfarande dubbdäcken på när hon stoppas av en viftande reporter i vårsolen.

– Jag kommer från jobbet på Länna köpcentrum, det är bara fem kilometer men jag har kämpat på och cyklat fram och tillbaka under det senaste året, säger hon.

Pernilla Bergström tycker att det är helt rätt av kommunen att utveckla cykelnätverket. Hon tycker att fler bör cykla, dels för hälsans skull men också för friheten.

– Bussen går när bussen går, den skiter i om jag är två minuter sen. Men min cykel går när jag går, så det är en frihet och jag älskar det.

Över fyra kilometer ny cykelväg

För 2022 finns det sju planerade projekt för att bygga nytt, förlänga eller förbättra cykelvägar i kommunen. Sammanlagt innebär det över fyra kilometer ny cykelväg som planeras att byggas.

– Alla projekten är utpekade i kommunens cykelplan, det vi gör för gång- och cykeltrafik ska verka för att vi ska nå våra mål. Att vi ska få en ökad andel cykeltrafik och få fler att välja cykel i stället för bilen, säger Elenore Bjelke, trafikplanerare i Haninge kommun.

Två av de större projekten är att bygga ny gång- och cykelväg längs Torfastleden samt att förbättra cykelmöjligheter längs Vendelsömalmsvägen och Vendelsö skolväg.

– Längs Torfastleden finns det en del med cykelbana i dag, det som ska byggas är längs sträckan där det inte finns. Först mellan korsningarna Nynäsvägen och Söderbyleden, och senare i år mellan Järnåldersringen och Gudöbroleden, säger Elenore Bjelke och fortsätter:

– På Vendelsömalmsvägen finns det en liten gång fram till en busshållplats, men inte på resten. Vi har tänkt få in en cykelväg som ansluter till den redan existerande. Längs Vendelsö skolväg finns gångbana, och vi tittar på möjligheten på att bredda den för att inrymma cykelbana.

"Superviktigt med bra cykelnätverk"

Farstabon Karin Levin jobbar en del i Handen och cyklar oftast längs Nynäsvägen till och från jobbet. Hon tycker att den sträckan är bra men vill att fler cykelvägar i kommunen ska utvecklas.

– Generellt tycker jag verkligen att det är på tiden att Stockholm och kranskommunerna ser till att det går att cykla, för det är inte så långa avstånd. Jag tror ofta att det faller på att man inte tycker att det känns säkert att cykla, så ett bra cykelnätverk är superviktigt för att få fler att cykla, säger hon.

Lisbeth Andersson, som just denna dag färdas till fots, brukar cykla från sitt hem i Handen till sin dotter i Söderhagen men även ibland för att handlar på Port 73.

Bilen använder hon mest vid dåligt väder, annars cyklar hon.

– Jag tycker att det är jättebra om folk kan cykla, med en elcykel är det klart lättare i backarna också. Men jag är lite motståndare till elcykel för jag är rädd att jag blir för lat då, skrattar hon.

Men du äger ändå en bil, med risk att bli ännu mer lat?

– Ja just det, men nästa höst ska jag göra mig av med bilen och kanske skaffa mig en elcykel i stället.

Nybygge. Just nu pågår arbete med att anlägga ny cykelväg på en del av Torfastleden. Foto: Sacharias Källdén

Över 4 kilometer cykelväg

Byggnation av följande cykelvägar har påbörjats, eller ska påbörjas under 2022. Samtliga beräknas bli färdiga under året.

Torfastleden – ca 1000 meter

Kolartorps allé – ca 100 m

Evertbergsvägen – ca 300 m

Kilowattvägen – ca 350 m

Nynäsvägen (mellan Vallavägen och Anna Marias väg) – ca 500 m

Solhemsvägen – ca 400 m

Projekt som är under utredning och inte har någon tidsplan:

Vendelsömalmsvägen och Vendelsö skolväg – ca 1700 m

Totalt 4350 meter cykelväg.

Utöver projekten kommer utbyggnad av cykelparkeringar att ske, främst i anslutning till kollektivtrafik samt andra smärre förbättringsåtgärder för gång- och cykeltrafik.

Budget 2022 för cykelprojektet: 28 miljoner kronor.

Från Huddinge kommun byggs även en 215 meter lång cykelväg mellan Länna handelsplats och Nordostpassagen i Haninge.

Visa merVisa mindre