Bygget av ishallen började i våras. Foto: Stefan Källstigen

Fakta

Det här är nya ishallen

I våras var det byggstart för Tyresös nya ishall som ska svälja 1 000 åskådare.

Budgeten är på 277 miljoner.

Under hallen ska det bli ett parkeringsgarage med plats för cirka 150 bilar.

Den nya ishallen ska ligga mellan simhallen och den stora fotbollsplanen – på den så kallade C-planen som brukar spolas vintertid.

Den är tänkt att bli en träffpunkt.

Hallen ska också rymma kafé, kanslilokaler för idrottsklubbarna och omklädningsrum för både issporter, amerikansk fotboll och fotboll – och en sopsug. Utanför hallen blir det ett torg med uteservering.

När den nya hallen är byggd ska den gamla rivas för att ge plats för nya bostäder.

Visa merVisa mindre

Cyanid i marken vid nya ishallen – delar av bygget stoppat

Delar av bygget av den nya ishallen i Tyresö har stoppats sedan cyanid och olja har hittats i marken. Föroreningarna kommer troligtvis från jordmassor som dumpats där på 1950- och 60-talet, enligt kommunen som uppger att det inte är någon fara för allmänheten att röra sig i området kring bygget.

  • Publicerad 11:15, 17 okt 2019

Cyaniden upptäcktes den 25 september under grävarbeten i det som ska bli parkeringsgaraget under ishallen.

Cyaniden hittades tre till fyra meter under marken. Den sprids inte i gasform utan är bunden i marken, som socialdemokratiska Tyresö Nyheter skrev i går onsdag.

Också oljeföroreningar hittades.

Delar av bygget av den nya ishallen stoppades samma dag som föroreningarna upptäcktes.

Markföroreningen kommer troligtvis från jordmassor som dumpades på 1950- och 1960-talet, uppger kommunen.

”Eftersom det har varit dåliga markförhållanden historiskt på platsen, så har man troligtvis fyllt ut denna mark med massor från andra områden för att skapa fastare mark. Det är också något som tidigare medarbetare som arbetat länge i kommunen berättat”, skriver Christer Fransson, projektledare för bygget, i ett mejl till Mitt i Tyresö.

Tyresös nya ishall börjar snart byggas – så ska den se ut

Cyanidföroreningen verkar finnas i ”begränsad omfattning inom byggområdet”, skriver kommunen som uppger att det inte är någon fara för allmänheten att röra sig i området kring byggarbetsplatsen. Samma bedömning gör Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Förskolan och ishallen och andra verksamheter i närheten kan pågå som vanligt.

Bygget startades i våras. Foto: Sandra Samppala

Marken ska saneras

Marken ska saneras, vilket troligtvis kommer innebära att ishallen blir klar senare än planerat.

När Tyresö kommun ska sanera ett område ska det anmälas till tillsynsmyndigheten Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. För att bygget ska kunna komma igång igen ska saneringen vara klar och ha godkänts av förbundet.

Tanken var att ishallen skulle stå klar under andra hälften av 2021.

Stora stenblock kan försena bygget av ny ishall

Fakta

Det här händer på bygget den här veckan och förra

Grävarbetet i gropen mot A-planen är pausat på grund av föroreningar.

”Ett program för hantering måste därför tas fram innan arbetena kan återupptas i den delen”, skriver kommunen.

Smidesarbeten och förstärkningar görs under den här veckan och förra i den slutna delen mot simhallen till.

Inom några veckor kommer Tyresö FF:s kanslihus att rivas.

Källa: Tyresö kommun "Aktuellt på bygget vecka 41-42"
Visa merVisa mindre