Den covidsjuka kvinnan sökte akut för minskade fosterrörelser. Foto: Mostphotos

Covidsjuk gravid undersöktes inte – syrebrist hos barnet

En covidsmittad gravid kvinna sökte akut för minskade fosterrörelser, men blev inte undersökt – trots att sjukdomen medför ökade risker. Barnet föddes senare med akut kejsarsnitt.

  • Publicerad 04:55, 17 jan 2022

Gravida löper högre risk att bli allvarligt sjuka i covid-19, och risken för tidig förlossning ökar.

Ändå blev inte den covidsjuka gravida kvinnan undersökt när hon sökte vård för minskade fosterrörelser vid Danderyds sjukhus akutmottagning.

Hon återkom dock och då noterades att barnets hjärtrytm var påverkad, och ett akut kejsarsnitt utfördes.

Anmält till Ivo

Barnet föddes med syrebrist, "sannolikt till följd av patientens pågående covid-infektion och att patienten inte fick vård vid första besökstillfället", skriver sjukhuset i den anmälan enligt Lex Maria som nu gjorts till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Händelsen inträffade under 2021. I början av året slog Socialstyrelsen fast att gravida efter vecka 20 är att räkna som riskgrupp.

Varför är det extra farligt för gravida att få covid-19?

– Tryck från livmodern på lungorna ökar risken för svår sjukdom vid covid-19 hos gravida. Dessutom ökar både graviditet och covid-19 risken för blodpropp, säger Karin Pettersson, docent i obstetrik och gynekologi och sektionschef för förlossningen på Karolinska universitetssjukhuset.

Gravida är också mer mottagliga för smitta.

– Det beror på omställningen av immunförsvaret vid graviditet.

Färre vaccinerade

Gravida är prioriterade när det gäller att få vaccin mot covid-19, och från april 2021 har de rekommenderats att vaccinera sig. Men vaccinationstäckningen bland gravida är lägre än bland andra kvinnor i samma ålder.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har 55 procent av de kvinnor som födde barn i Region Stockholm mellan 8 december 2021 och 12 januari 2022 fått två doser vaccin. Bland alla kvinnor i åldersgruppen är vaccinationstäckningen över 70 procent.

Karin Pettersson menar att det beror på oro att vaccinet ska skada barnet, eller modern.

– Men inga signaler från hundratusentals vaccinerade gravida visar på något sådant, säger hon.

Hade kunnat undvikas

Om det barn som föddes med syrebrist på Danderyds sjukhus får framtida men har inte kunnat bedömas ännu, enligt anmälan.

Sjukhuset menar dock att om patienten undersökts vid första tillfället hade man kunnat upptäcka att moderkakan inte fungerade som den skulle och planera för en tidig förlossning.

De har nu uppdaterat sina rutiner för när gravida ska hänvisas från akutmottagningen till förlossningen.