Foto: Sacharias Källdén

Covidläget: Flest antal nya fall sett till befolkningen

Under den senaste veckan så har Upplands-Bro haft flest antal nya covidfall i Stockholms län sett till sin befolkning.

  • Publicerad 14:20, 26 nov 2021

Under vecka 46 så konstaterades 40 nya fall av covid-19 i Upplands-Bro. Det här är ungefär i samma nivå som föregående rapport, då kommunen låg på 42 nya fall.

Sett till sin befolkning så hade kommunen 13 nya fall per 10 000 invånare under vecka 46. Upplands-Bro var den kommun som rapporterade flest fall per 10 000 invånare inom Stockholms län den aktuella perioden.

Hälften av 80-plussarna har fått dos 3

Efter vecka 46 så har 19 007 Upplands-Brobor (80 procent) födda 2005 eller tidigare fått minst en dos vaccin mot covid-19.

Gruppen som fått dos nummer två motsvarar nu 74 procent (17 723 personer). Sex av tio 80-plussare i Upplands-Bro har fått en tredje dosen vaccin, det motsvarar 641 personer, eller 56 procent.

Inom Stockholms län har 38 procent barn mellan 12-15 år fått en första dos vaccin. I nuläget finns inte denna grupp redovisad på kommunnivå.

Siffrorna kommer från Folkhälsomyndigheten och har sammanställts av nyhetssajten Newsworthy.

Upplands-Bro avråder från besök inom äldreomsorgen

Kommunen agerar i syfte att skydda de äldre från smitta. Under torsdagen den 13 januari tog äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tina Teljstedt (KD) ett ordförandebeslut. Beslutet är en avrådan från att besöka kommunens äldreomsorg i syfte att skydda de...fredag 14/1 14:02

Flest antal nya coronafall – någonsin

Smittspridningen skjuter i höjden i Upplands-Bro. Under årets första vecka så konstaterades rekordmånga nya fall av covid-19 i Upplands-Bro.torsdag 13/1 18:57