Händelsen där en kvinna som vårdades för covid-19 avled under ett akut kejsarsnitt har anmälts till Ivo. Foto: Ulrica Andersson

Covid-sjuk kvinna kejsarsnittades – avled

En gravid kvinna som intensivvårdades på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge drabbades av luftvägsstopp och förlöstes akut via kejsarsnitt. Kvinnan avled vid förlossningen och barnet gick bort en kort tid senare.

  • Publicerad 10:58, 22 jul 2021

Händelsen inträffade förra året.

Den gravida kvinnan vårdades i respirator för covid-19 och mycket svår lungsvikt. I samband med att patienten fick akut luftvägshinder och senare syrebristorsakat hjärtstopp utfördes ett akut kejsarsnitt, skriver Nyhetsbyrån Siren.

Kvinnan avled

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt en lex Maria-anmälan, där det står att "Omedelbara åtgärder vidtogs för att hantera luftvägsstoppet men patienten drabbades hastigt av ett syrebristorsakat hjärtstopp som ej kunde hävas."

Under det akuta kejsarsnittet som följde fick fick kvinnan hjärt-lungräddning. Kvinnan avled under förlossningen.

Mitt i har varit i kontakt med en anställd vid sjukhuset, med insyn i ärendet. Enligt den anställda avled barnet, som föddes flera månader innan beräknat datum, strax efter förlossningen.