Vaccinationerna mot covid-19 är igång på Lidingö. Foto: Mostphotos

Coronavaccination igång på Lidingö – äldre går först

Nu är vaccinationerna mot covid-19 igång på Lidingö. "Vår högsta prioritet är att skydda våra utsatta grupper och framförallt de äldre som är mest sårbara", säger Birgitta Sköld, (LP).

  • Publicerad 16:15, 11 jan 2021

Den 7 januari kunde boende på Siggebogården börja vaccineras mot covid-19.

— Vi har äntligen kommit igång med vaccinationen inom våra särskilda boenden för äldre och det löper på enligt plan. När fler vaccin blir tillgängliga kommer fler grupper att kunna vaccineras, säger Cecilia Lewenhaupt, medicinskt ansvarig sjuksköterska och vaccinationssamordnare i Lidingö stad i ett pressmeddelande.

Lidingö stad följer den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm förordar där äldre och riskgrupper får vaccin först. Dock har några medarbetare på Siggebogården kunnat få vaccin.

— Vår högsta prioritet är att skydda våra utsatta grupper och framförallt de äldre som är mest sårbara. Vi har därför tagit flera tuffa beslut om bland annat besöksförbud och att stänga mötesplatser. Att vaccination nu är igång inger stort hopp säger Birgitta Sköld (LP) ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Stadens målsättning är att kunna öppna verksamheter för äldre igen fullt ut så fort det går.

Vaccinet som hittills erbjudits på Lidingö kommer från Pfizer/BioNTech.

Birgitta Sköld (LP). Foto: Moderaterna/Therese Andersson

Så ser prioriteringsordningen för vaccin ut

1. De som bor på särskilda boenden för äldre. Vaccinatoner sker på boendet och utförs av befintlig personal.

2. All personal inom kommunal vård- och omsorg. Påbörjas i januari.

3. Hemtjänstkunder samt de som bor på LSS-bostäder eller har LSS-insatser. Väntas ske i slutet av januari när ett icke fryst vaccinaton blivit godkänt.

4. Personer över 70 år, personer som har LSS-stöd eller personlig assistans.

5. Övriga riskgrupper.

6. Resten av befolkningen över 18 år.

Visa merVisa mindre