Coronakrisen: Ansträngt, men kommunerna har koll på läget

Coronakrisen gör redan att kommunala verksamheter som hemtjänst och barnomsorg är mer ansträngda än normalt. I Österåker och Vaxholm laddar man för att läget kommer att förvärras ytterligare. – Vi är förberedda, säger Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande i Österåker.

  • Publicerad 13:59, 27 mar 2020

Känner ni att kommunen är rustad för de kommande månaderna?

– Det är otroligt svårt att säga. Allt beror på vad som händer. Men vi har en oerhört professionell organisation som planerar. Vi är förberedda, säger Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande i Österåker.

– Men vi förväntar oss en skarpt ökande kurva. Allt beror på hur det går på våra äldreboenden. Våra utförare är proffsiga, men vår hemtjänst går lite på knäna.

Stabsläge

Michaela berättar att kommunens produktionsförvaltning befinner sig i stabsläge och att man varje morgon sammanfattar läget i kommunens alla verksamheter för att kunna sätta in motåtgärder. Det har exempelvis lett till hemtjänsten just nu prioriterar omvårdnad, medan städning kommer i andra hand.

Har du någon särskild uppmaning till kommuninvånarna i Österåker?

– Ju längre tid innan toppen på smittan kommer och ju plattare den blir desto bättre är det. Det är för att skydda sjukhusen.

– Vi måste värna de särskilt sköra. Det handlar inte om den egna personen utan om att skydda sjukvården så att de kan klara det här med sin kapacitet.

Michela vill även ingjuta hopp i det lokala näringslivet i Österåker:

– Jag berörs verkligen av småföretagarnas vittnesmål, men vi har klarat en finansiell kris och vi kan göra det igen.

Söker vikarier

Hon berättar också att många redan nappat på kommunens erbjudande att ta emot permitterad personal från näringslivet och erbjuda dem vikariat i kommunen. I onsdags hade kommunen fått mer än 50 svar när man på sin  hemsida sökte  kockar och köksbiträden. Ännu fler väntas när man börjar annonsera i andra media.

– Förhoppningsvis uppmärksammar fler att denna möjlighet finns. Sedan kommer vi snabbutbilda dem utifrån de förkunskaper de har så att vi förberedda när detta eskalerar.

Hur tycker du Österåkersborna ska leva?

– Det kan inte jag säga. Jag tycker man ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Behöver skyddsutrustning

Precis som i Vaxholm är Österåkers kommun i behov av skyddsutrustning för att klara omvårdnad av personer som smittats av covid-19.

I Vaxholm beskriver kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C), läget som tufft och utmanande:

– Det är ett ansträngt läge på många sätt, men jag upplever ändå att vi har kontroll – på det sätt vi kan ha kontroll.

– Vi jobbar hårt och väldigt konkret med att möta krisen och hittills fungerar det väl i våra verksamheter.

– Påverkan är just nu inom förskolan och skolan där mycket personal och även barn är hemma. Inom äldreomsorgen har vi en hög andel personal på plats.

Känner ni att Vaxholms stad är rustad för de kommande månaderna?

– Ja på de sätt som vi kan förutse så är vi rustade, men vi följer hela tiden vilka behov som finns och jobbar aktivt med planering på kort och lång sikt utifrån olika scenarios. Vi samarbetar också med andra kommuner, region och länsstyrelse för att gemensamt vara rustade.

– Det handlar även om att ha en samsyn mellan kommunerna kring olika åtgärder så att vi skapar trygghet.

”Hjälp varandra”

Vill du rikta någon särskild uppmaning till kommuninvånarna?

– Vår uppmaning är att man hela tiden följer Folkhälsomyndighetens råd. Enkla men väldigt viktiga åtgärder är till exempel att tvätta händerna och inte utsätta riskgrupper för onödiga risker. Och att hjälpa varandra, som att handla till sina grannar till exempel.

– Det jag själv känner oro för är våra lokala företagare, t ex har vi en stor besöksnäring i kommunen. Många företag vittnar om avbokningar av aktiviteter och boenden. Min uppmaning är: Kan du stödja våra företagare så gör gärna det.

Hon påminner också om vikten av att röra på sig och vara ute.

– Det är viktigt för folkhälsan att vi ändå håller i gång.


 


Covid-19 i Stockholm

Loading…

Så många vårdas just nu på sjukhus för covid-19 i region Stockholm samt så många har avlidit på regionens sjukhus. Källa: Region Stockholm