Antalet fordon på Hornsgatan har minskat markant senaste två veckorna. Foto: Sofia Ekström

Coronaeffekt på Hornsgatan – betydligt renare luft

Trafiken i innerstan har minskat med 30 procent under coronakrisen. Något som fått effekter för luftkvalitén i stan. – Det är en ganska påtaglig skillnad, säger Magnus Brydolf, miljöutredare på SLB-analys.

  • Publicerad 04:48, 25 mar 2020

Coronaviruset får fortsatt stora negativa konsekvenser för samhället och enskilda individer och de flesta tar nu höjd för att det kan bli värre. Men det finns även effekter åt det mer positiva hållet.

Hornsgatan är Stockholms värsta gata när det gäller till luftföroreningar av skadliga kvävedioxider. Men under två veckor med coronaviruset har halterna minskat markant.

– Det är en ganska påtaglig skillnad, säger Magnus Brydolf, miljöutredare på SLB-analys som håller i mätningarna av luften i Stockholm.

Halterna av kvävedioxid på Hornsgatan har minskat med 41 procent när mätningarna mellan 11 och 23 mars i år jämförs med medelvärdet för de tre senaste åren.

Trafiken ner 30 procent

Minskningen har sin grund i att även trafiken minskat. SLB-analys har sett en minskning på 30 procent av antalet fordon per dygn på just Hornsgatan. Från 20 000 till cirka 14 000 fordon.

– Och det lär förmodligen se likadant i hela stan, säger Magnus Brydolf.

Han vill inte sträcka sig så långt och säga att halterna är nere på helt oskadliga nivåer, och det är för tidigt att säga om det här kan leda till att luften i Stockholm når de högt uppsatta årsmålen som politiken satt upp.

Positivt, men svårt att glädjas

Men i enbart aspekten om att utsläppen minskar ser Magnus Brydolf som positivt.

– Sedan blir ju det svårt att lägga ihop med det allvarliga läget vi är i med coronaviruset, säger han.

Kommer det att minska ännu mer?

– Svårt att säga, men vi följer mätningarna dag för dag.

När det gäller skadliga partiklar från slitage på vägbanan har även där en minskning synts. Men i och med det torra vädret som gör att partiklarna lättare dammar upp har nedgången inte varit lika stor som kvävedioxidutsläppen.