Maria Rotzén Östlund om smittspridningen i länet. Foto: Mitt i / Mostphotos

Smittokurvan bruten – så ser det ut där du bor

Ökningen avstannar i Stockholms län. Antalet nya bekräftade fall av covid-19 under förra veckan var bara marginellt högre än vecka innan. Men när man bryter ner siffrorna på lokalområden ser det väldigt olika ut.

  • Publicerad 16:40, 26 nov 2020

Trots omfattande testning upptäcktes bara marginelt fler smittade under förra veckan, jämfört med den innan.

Nya bekräftade fall av covid-19 i Stockholm län

Loading...

Loading...

Antal bekräftat smittade vecka för vecka. OBS: siffran påverkas av testkapaciteten. Ju fler som testas desto fler kan upptäckas. Källa: Region Stockholm

Det snabba ökningstakt vi sett de senaste veckorna verkar alltså vara bruten. Men Maria Rotzén Östlund, biträdande smittskyddsläkare i Region Stockholm, varnar för att ta ut segern i förskott.

– Mellan de två senaste hela veckorna ser vi nästan ingen ökning. Men i början på den här veckan ser vi på nytt en liten ökning. Så det är inte på något sätt över, säger hon.

Är det åtgärderna som haft effekt?

– Svårt att säga, men vi hoppas att det beror på att fler följer de lokala allmänna råden. Det finns en del som tyder på det. Vi vet att resandet med kollektivtrafiken har minskat.

– Det kan också vara så att immuniteten har ökat i Stockholm. Ju fler som haft covid-19 desto långsammare sprids det. Men det är svårt att veta säkert, säger hon.

Hon varnar stockholmarna för att trängas i butiker och gallerior.

– Handla på nätet! Och om du prompt måste handla något i en butik så välj en tid när det är få människor där. Kommer du dit och ser att det är trängsel, ta ditt ansvar och vänd i dörren, säger hon.

Stor skillnad inom länet

Men det skiljer sig stort inom länet. På en del håll ökar smittspridningen fortfarande.

I 18 av länets kommuner och stadsdelar fortsatte smittan att öka under förra veckan. På vissa håll kraftigt, som i Huddinge, Botkyrka och Salem.

I 19 kommuner och stadsdelar minskade antalet nya fall förra veckan. Tydligast var den trenden i Bromma och i de fyra stadsdelarna i Stockholms innerstad.

Så ser spridningen ut där du bor

 
Loading...

Loading...

Antal nya bekräftade fall av covid-19 per 10 000 invånare, område för område under veckorna 44-47. Källa: Folkhälsoinstitutet