Foto: Mostphotos

Corona skapar oro – ökat tryck med samtal om bistånd

Coronavåren 2020 har samtliga stadsdelar i innerstan märkt av ett ökat tryck av telefonsamtal om ekonomiskt bistånd visar Mitt i:s genomgång. På Kungsholmen är andelen som fick ekonomiskt bistånd i maj oförändrad mot 2019.

  • Publicerad 05:21, 2 jul 2020

Permitteringar, varsel och uppsägningar – coronavåren har varit osäker för många.

Det har fått fler stockholmare att vända sig till staden för hjälp. En sammanställning som Mitt i gjort visar att 11 av 14 stadsdelar märker av ett högre tryck på ekonomiskt bistånd.

Så många får bidrag i din stadsdel

Tabellen visar hur stort andel av alla vuxna i din stadsdel som i maj 2019 och 2020 fick på ekonomiskt bistånd.

StadsdelMaj 2019Maj 2020
Bromma0,9 procent0,9 procent
Enskede-Årsta-Vantör1,8 procent1,8 procent
Farsta2,0 procent2,1 procent
Hägersten-Liljeholmen0,9 procent0,9 procent
Hässelby-Vällingby2,3 procent2,2 procent
Kungsholmen0,4 procent 0,4 procent
Norrmalm0,3 procent0,5 procent
Rinkeby-Kista4,2 procent4,1 procent
Skarpnäck1,4 procent1,5 procent
Skärholmen3,0 procent2,9 procent
Spånga-Tensta3,2 procent3,1 procent
Södermalm0,6 procent0,6 procent
Älvsjö1,2 procent1,4 procent
Östermalm0,2 procent0,3 procent

Källa: Sweco.

Fler samtal i innerstan

I den faktiska statistiken syns dock ingen markant ökning av utbetalade stöd under maj månad i jämförelse med samma period i fjol. På flera håll har andelen vuxna biståndstagare till och med minskat.

Trots det tycker sig stadsdelarna märka att trycket ökar.

Samtliga stadsdelar i innerstan vittnar om en markant ökning av telefonsamtal med frågor kring ekonomiskt bistånd. Ungefär två av tre samtal är coronarelaterade och många som ringer är personer som har blivit uppsagda inom restaurang, hotell och detaljhandel.

– Det är betydligt fler som tar kontakt med oss men inte alla som har rätt till eller är i behov av ekonomiskt bistånd ännu, skriver Kungsholmen, Östermalm och Norrmalm stadsdelsförvaltningar i ett mejl.

Jobbar för att få ut info

I Rinkeby-Kista har ansökningarna inte ökat men däremot förfrågningarna.

– Vi arbetar intensivt med att informera om möjligheten att söka. Vi har ett samarbete med civila samhället där frågan om hur vi kan nå ut med information diskuteras intensivt, säger Anna Mattsson, avdelningschef i Rinkeby-Kista. 

Utesluter inte ökning

Bromma och Hässelby-Vällingby är de enda stadsdelarna (svar saknas från Farsta) som ännu inte märkt av någon skillnad i varken förfrågningar eller söktryck. Men man utesluter inte att det kan komma att förändras under året.

Enkät

Så svarar din stadsdel

Har coronakrisen ökat trycket på ansökningar om ekonomiskt bistånd?

Bromma stadsdelsförvaltning

Vi har inte märkt av ett större tryck på ansökningar om ekonomiskt bistånd. Vi tror att det kan öka men mycket svårt att bedöma om när och hur mycket.

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning

Vi har märkt av ett ökat söktryck när det gäller ansökningar. Cirka hälften av de ärenden som ringer och bokas in är coronarelaterade.

Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö stadsdelsförvaltning

Vi märker av en ökning av telefonsamtal till våra mottagningar med förfrågningar kring ekonomiskt bistånd. Vi har dock ännu inte märkt av någon nämnvärd ökning av hushåll som aktualiseras. Socialsekreterarna i utredargrupperna ligger på ungefär samma antal aktuella ärenden som innan pandemin. Det finns såklart en viss fördröjning här. Vi räknar med att antalet hushåll som aktualiseras kommer öka under året. Vi räknar också med att det kommer bli svårare att komma ut på arbetsmarknaden för våra redan aktuella klienter.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Vi ser ingen större ökning i Hässelby-Vällingby.

Kungsholmens, Östermalms och Norrmalms stadsdelsförvaltningar

Vi märker ett ökat tryck, framförallt sedan mitten av april utifrån att de som tar kontakt blivit permitterade, uppsagda från sina arbeten inom restaurang, hotell och detaljhandel. Det är betydligt fler som tar kontakt med oss men inte alla som har rätt till eller är i behov av ekonomiskt bistånd ännu. Två tredjedelar av samtalen handlar om förändrade ekonomiska förhållanden utifrån covid-19.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Vi har fått lite mer förfrågningar från personer som inte har sökt ekonomiskt bistånd förut – men vi har ännu inte sett ett ökat inflöde av ansökningar.

Skarpnäck stadsdelsförvaltning

Vi har sett en ökning av nyarbetslösa som vänder sig till förvaltningen med ansökan om ekonomiskt bistånd.

Skärholmen stadsdelsförvaltning

Ja, trycket har ökat med fler ansökningar än vanligt här i Skärholmen. De senaste veckorna ser vi ett ökat antal av ärenden som handlar om att personer som förlorat sitt arbete.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Vad gäller specifikt ansökningar så har vi sett en viss ökning, framförallt i april. Men på det stora hela så håller vi oss stabilt i antal hushåll fortfarande. Det är några få per månad som går att utläsa som helt coronarelaterade.

Södermalm stadsdelsförvaltning

Här har antalet telefonsamtal till enheten för ekonomiskt bistånd ökat markant. I dagsläget ser vi nu även ett viss ökning av antal ansökningar om ekonomiskt bistånd och vi följer utvecklingen noga.

Källa: Mitt i:s kartläggning
Visa merVisa mindre