Salems kommun ska lägga undan en buffert till följd av det osäkra ekonomiska läget. Foto: Most Photos

Corona-buffert i Salems nya budget

Budgeten för 2021 har klubbats av Salems kommunfullmäktige. Med i budgeten finns bland annat en corona-buffert på 9 miljoner kronor.

  • Publicerad 17:28, 1 dec 2020

Förra onsdagen klubbade kommunfullmäktige i Salem budgeten för nästa år. Mötet gick ovanligt snabbt, på bara 80 minuter, och hade ovanligt få deltagare.

Det bjöds inte på några stora överraskningar, utan Alliansens budgetförslag antogs, vilket Rönningepartiet också röstade för.

Corona-buffert

Debatten handlade bland annat om det osäkra läget på grunda av coronapandemin. I budgeten för nästa år finns också en buffert på 9 miljoner kronor utiifall att till exempel skatteintäkterna skulle sjunka.

För att skapa utrymme för detta ska nämnderna spara nästa år. Det finns förslag på besparingar på 3,7 miljoner kronor 2021. Men nämnderna kan välja alternativa lösningar.

S opponerade sig

Alliansen har budgeterat för ett överskott på 1 procent av budgeten vid nästa års slut, det vill säga drygt 10 miljoner kronor.
Socialdemokraterna som fick stöd av Miljöpartiet ville dock delvis gå en annan väg och hade budgeterat för ett mindre överskott - på cirka 7,85 miljoner kronor.

S opponerar sig bland annat mot förslaget att spara in på en logopedtjänst och vill bland annat också att kommunen anställer en kostchef.

Kommunfullmäktige möts digitalt

Som sista punkt på mötet klubbade de samlade politikerna att i framtiden tillåta digitala möten på kommunfullmäktige.