Coopbutik och 200 nya lägenheter i Spånga

I flera år har den gamla industritomten vid järnvägsspåren i Sundby, nära Spånga station, stått outnyttjad. Men nu klarnar planerna för området, och de innefattar 200 nya bostäder och en ny, stor Coop-butik.

  • Publicerad 16:22, 8 okt 2018

Det rör sig om en tomt som KF Fastigheter köpte redan 2010, och som är ett gammalt industriområde, cirka 450 meter sydost om Spånga station. Nu ska området förvandlas till blandstad med bostäder och handel.

I planförslaget finns utrymme för en butiksbyggnad på omkring 4 000 kvadratmeter med både markparkering och parkeringsdäck i två plan.

Sju våningar

Runt butiken och parkeringsdäcket ska ett sammanhängande bostadskomplex byggas i en krans med omkring 200 bostäder. Den högsta delen av byggnaden planeras bli sju våningar hög.

I samband med exploateringen ska den intilliggande korsningen Spångavägen-Bromstensvägen byggas om från dagens trevägkorsning till en fyrvägskorsning, så att det går att nå den nya bebyggelsen med bil.

Beslut i nästa vecka

Byggstart planeras till våren 2019 och inflyttning till 2021, enligt KF Fastigheter.

På torsdag i nästa vecka väntas exploateringsnämnden besluta om genomförandet och samtidigt godkänna exploateringsavtalet med KF Fastigheter.