En del i planerna är att öppna upp två skolors lokaler på kvällstid så fler kan nyttja dem, så kallade Community Schools. Det är inte bestämt vilka skolor det blir än. Foto: Arkivbild: Åsa Sommarström

Community centers planeras i stadsdelen

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd planerar att öppna så kallade Community Centers i Husby och Rinkeby. Tanken är att samla olika verksamheter under samma tak.

  • Publicerad 11:06, 30 aug 2016

I ett så kallat Community Center finns olika verksamheter och aktiviteter under samma tak. Syftet är att öka delaktigheten i samhället, till exempel läxhjälp, rådgivning, samhällsinformation, föräldrautbildning och andra kurser.

I Rinkeby-Kista stadelsnämndsområde planeras det att öppna så kallade Community Centers i Husby och Rinkeby.

– Biblioteken och medborgarkontoren är utmärkta exempel på verksamheter som kan samverka, säger Patrik Derk, stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista.

Han säger att de ser över vilka lokaler som skulle kunna vara lämpliga i Husby och Rinkeby.

– Tanken är att verksamheterna ska bli mer publika, och att olika aktörer ska kunna nyttja möteslokaler eller annat även på kvällstid, säger Patrik Derk.

En del i planerna är att öppna upp skolornas lokaler på kvällstid, så kallade Community Schools.

– Tillsammans med utbildningsförvaltningen undersöker vi möjligheten att öppna upp två skolor på kvällar och helger så man kan utnyttja skolornas lokaler mer effektivt, säger Patrik Derk.

Vad skolornas lokaler ska användas till är upp till Husby- och Rinkebyborna.

– Vi vill att invånarna ska komma med förslag på vilka verksamheter man kan ha i lokalerna på kvällstid, det kan vara läxläsning eller en mötesplats för föreningar till exempel, säger Patrik Derk.