Riva eller inte riva? Framtiden på Lilla Essingen är väldigt oklar just nu. Foto: Christoffer Röstlund Jonsson

Chock över Oscar properties nya besked

Det stora bostadsprojektet med 700 lägenheter på Lilla Essingen hänger löst. Oscar properties idé att göra skola istället för lyxlägenheter har tagit alla på sängen. Och byggbolaget kan bli skyldig 50 miljoner kronor om de inte river Primus. "Det här är inte vad vi tänkt oss", säger stadens projektledare.

  • Publicerad 12:11, 4 sep 2019

Vilken vändning! Det här är helt nya fakta!

Det blir ingen rivning av de 40 000 kvadratmeterna industri och kontor på Lilla Essingen. Om ägaren Oscar properties nya vision för området går i lås.

De vill behålla komplexet Primus som det är men göra om delar av innanmätet till läroverk. Lokalerna ska sedan hyras ut till privatägda gymnasieskolan Lycée Français på Stora Essingen, i åtminstone tio år. Skolans cirka 800 elever är extremt trångbodda och är i akut behov av något större. Resten av Primus förblir kontor.

Vad som ska ske efter ett decennium, då det ännu ej godkända tillfälliga bygglovet går ut, är höljt i dunkel.

Skolplanen innebär, enligt bygglovsansökan, att sju av Oscar properties nio planerade hus med totalt "450 designade och tidlösa bostäder", inte kommer att byggas. Hur många bostäder som återstår när komplexet består, vill de inte svara på.

Skulle rivits i vår

Egentligen var det sagt att man skulle börja demolera i våras. Kring den allt mer vandaliserade och förfallna stora huskroppen är det mörkt om natten, då Oscar properties skurit av den offentliga belysningen sedan ett år. Området upplevs som allt mer otryggt av grannarna.

Allt det här har kommit som en fullständig överraskning för övriga inblandade i projektet.

Wästbygg ska stå för fyra kåkar, 100 lägenheter. De är inte oroliga utan säger att de litar på att det här kommer att lösas så schemat rullar på som tänkt. Dessutom måste staden först fylla ut och göra mark av vatten, innan Wästbygg kan dra igång.

Originalplan. Hus 1 är Svenska bostäder. 5, 12, 13, 14 är Wästbygg. Resterande är Oscar properties. Om visionen om skola går i lås, kommer 2, 3, 7, 8, 9, 10 och 11 inte att bli av. Foto: Sweco/Stockholm stad

Svenska bostäder: Vi har planerat sedan 2008

Men på Svenska bostäder, som ska stå för ett hus med 120 lyor, är ljudet ett annat. När StockholmDirekt berättar att kanske ingenting alls rivs, blir ansvarige chefen Allan Leveau chockad: "Vilken vändning! Det här är helt nya fakta!"

– Vi har arbetat med Primus sedan 2008 och nu vill de backa tillbaka sex år i processen? Det här är nytt för oss alla. Nu måste jag kalla till ett möte med Oscar properties, jag har rätt mycket frågor, säger en djupt förvånad Leveau.

Ingenstans att parkera

Det är tänkt att de två andra aktörerna ska sätta spaden i marken 2023. Men Leveau säger att om Oscar properties inte river och bygger det underjordiska garage som ska ligga där Primus står nu, så kan Svenska bostäder inte bygga sitt hus.

– Det är en gemensamhetsanläggning som vi delar på kostnaderna för. Utan det så har hyresgästerna ingenstans att parkera.

Byggbolaget håller Lilla Essingen nedsläckt

Foto: Sacharias Källdén

Det här är inte vad vi tänkt oss

Staden kan kräva 50 miljoner kr

Det finns ett bindande avtal som säger att de delar av Primus som står på det som ska bli allmän mark, måste rivas. Det ska vara klart senast 29 juni 2020 så att staden kan börja bygga bland annat en väg.

Om rivningen inte sker i tid kan Stockholm kräva 50 miljoner kronor i vite av Oscar properties.

Monica Almquist är projektledare på Exploateringskontoret. Hon säger att de under sommaren fått information om att Oscar properties "har svårigheter med projektet" att bygga lägenheter. I dagsläget finns där ingen dialog mellan de två parterna.

"Vi får vänta och se"

Kommer resterande bostadsbyggen att bli av om Primus inte jämnas med marken? Det kan Almquist inte svara på ännu.

Exploateringskontoret jobbar på utifrån originalplanen och avvaktar Stadsbyggnadskontorets beslut om Oscar properties får bygglov för skola eller ej. Det kan ske redan nu i september, men kan också dröja längre.

– Vi får vänta och se. Men ja, jag kan säga att det här är förvånande när man kämpar på med en detaljplan. Det här är inte vad vi hade tänkt oss.

Oscar properties chef ger sin syn på saken här under

Inbrotten i öde hus på Lilla Essingen ökar

Skiss. Så här vill man inte bygga längre Foto: Hermansson Hiller Lundberg/Oscar Properties.

Byggbolaget svarar: Vi har behövt tänka om

Oscar properties vill inte riva Primus. Det tänkta lyxiga bostadsområdet på Lilla Essingen kan istället bli en stor privatskola. Byggbolaget förklarar varför.

Krister Karjalainen är marknadschef. Han vill bara svara på frågor via e-post.

Varför vill ni hyra ut till Lycée Français istället för att riva allt?

– Så som bostadsmarknaden har utvecklats har vi behövt tänka om och se över den ursprungliga planen.

Ni vill göra 12 500 kvadratmeter till skola. Ska resterande behållas som kontor och industri, eller siktar ni på att göra om delar till något annat?

– Vi arbetar med vår planering och kommer att kommunicera när allt är klart.

Svenska bostäder säger att de inte kan bygga sitt hus om ni inte river för att göra ett underjordiskt garaget. Hur påverkas andra involverad parter?

– Primus har ett befintligt garage som väl uppfyller kraven för de kvarstående byggnaderna.

Tänker ni fortfarande bygga två bostadshus? Hur många lägenheter blir det?

– Vi arbetar med vår planering och kommer att kommunicera när allt är klart.

Ni har till juni 2020 på er att riva de delar som står på det som ska bli allmän mark. Kommer ni att klara det?

Vi arbetar med tidsplanen och när den är klar så kommer vi att kommunicera den.

De andra byggbolagen och Exploateringskontoret har inte fått information om era planer. Samarbetar ni inte med dem?

– Det stämmer inte, vi har informerat staden och Exploateringskontoret om planerna. Frågeställningarna har också diskuterats på samordningsmöte med övriga bolag.

Har ni en tidsplan för projektet?

– Vi arbetar med tidsplanen och när den är klar så kommer vi att kommunicera den.

Oscar Properties nya knep: Bjudfestival

Baksidan. Till vänster syns portar till det befintliga garaget. Till höger ser man vattnet som ska fyllas ut så att Wästbygg kan bygga tre hus. Foto: Sacharias Källdén