Chefen: Sjuksköterskorna är vår viktigaste resurs

Specialiserade sjuksköterskor på NKS barnanestesi hotar med att säga upp såg för att de tycker att lönesättningen är orättvis. Chefen vill inte förlora sina erfarna medarbetare men ser ingen snabb lösning på problemet. – Grunden för det här ligger i ett mycket större perspektiv, säger Svante Norgren, chef för Astrid Lindgrens barnsjukhus

  • Publicerad 15:41, 15 mar 2019

Nyutbildade sköterskor med en ingångslön lika hög som de mångåriga medarbetarnas. Så kan det se ut på Astrid Lindgrens barnsjukhus på Nya Karolinska i Solna och på de flesta avdelningar i i stort sett hela landet.

Nu har några sjuksköterskor som jobbar på barnanestesin fått nog och hotar att säga upp sig om de inte får högre lön.

Svante Norgren är chef för Astrid Lindgrens barnsjukhus och känner till situationen, men vill inte svara på om han kommer att gå sköterskorna till mötes.

– Först och främst är det här en diskussion jag för direkt med ansvariga chefer och medarbetarna. Men grunden för det här ligger i ett mycket större perspektiv. Det är brist på sjuksköterskor som är tillgängliga för vår 24/7-verksamhet och det har skapat en löneglidning, säger Svante Norgren.

Löner ställs mot behovet

För att locka sköterskor krävs höga löner. Men för att ha råd att anställa så många som behövs kan lönerna för de sedan tidigare anställda inte höjas i samma snabba takt. En orättvisa mot de erfarna som trivs och är bra på sitt jobb – samtidigt som det på sikt leder till en högre lönenivå för sjuksköterskor generellt.

– Behovet av sjuksköterskor är så stort att lönerna blir ett problem, särskilt då vi behöver erfarna sköterskor. Det vi gör för att komma tillrätta med det här är att vi ser till att man kan utvecklas hos oss, att det finns en kompetensstege kopplad till löneutvecklingen och att man kan jobba sig upp under årens lopp.

Vad skulle det innebära om de sköterskor som jobbat länge säger upp sig?

– De erfarna, kompetenta och goda medarbetarna är vår viktigaste resurs eftersom det är en högspecialiserad verksamhet där de jobbar i inarbetade team. Vi gör allt för att ge dem en juste löneutveckling som också innebär att det är schysst inom Karolinska och i andra delar av regionen.

Ingen snabb lösning

Svante Norgren har förståelse för att sköterskorna vill ha detta löst så fort som möjligt, men säger att det är svårt för honom att lösa omedelbart.

– Jag tror på ett system med en tydlig kompetensstege, där erfarenhet och ansvar kopplas till en löneintervall, vilket vi jobbar med just nu.

Om de säger upp sig, hur skulle ni lösa rekryteringen? 

– Vi vill alltid först och främst fastanställa. Bemanningsföretag är alltid ett sämre alternativ för oss, det går inte att bygga ett fast och stabilt team på det sättet och dessutom kan det bidra med spänningar på grund av olika villkor för personalen, säger Svante Norgren, chef för Astrid Lindgrens barnsjukhus.