Gruppboendet är en kommunal verksamhet. Foto: Mitt i

Chefen polisanmäls för arbetsmiljöbrott

Allvarligt våld är en del av vardagen för personalen på ett gruppboende i Huddinge. Om situationen inte förbättras kommer arbetet med en av brukarna att stoppas den 27 september. Nu polisanmäls chefen för arbetsmiljöbrott.

  • Publicerad 05:00, 12 sep 2019

Sparkar, slag och knuffar är vardagsmat på gruppboendet i Huddinge. Fackförbundet syndikalisterna (SAC) uppmärksammades på situationen av en medlem och gjorde en enkätundersökning som 13 av 24 anställda svarade på.

11 av 13 svarade att våld förekommer dagligen. Samtliga svarande känner oro för att bli allvarligt skadade och 12 av 13 uppger att de är rädda för att mista sitt liv på jobbet. De anställda rapporterar om allvarliga skador som hjärnskakning, kotkompression och frakturer.

Det är det värsta jag har sett. Jag tycker att man kan likställa det med att skicka upp folk på tak utan säkerhetslinor, trots att många ramlat ner.

Emil Boss, regionalt skyddsombud för SAC

Emil Boss, regionalt skyddsombud för SAC. Foto: Solveig Betnér

– Det är det värsta jag har sett. Jag tycker att man kan likställa det med att skicka upp folk på tak utan säkerhetslinor, trots att många ramlat ner. Om insatspolisen hade en grupp där hälften fått allvarliga skelettskador i arbetet, tror jag inte att man skulle låta det fortsätta utan insatser för att försöka åtgärd det. Här är det vanliga vårdarbetare, säger Emil Boss, regionalt skyddsombud för SAC.

Läs de anställdas egna vittnesmål här:

Personalen: ”Vi är rädda för våra liv”

På boendet bor vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ett utåtagerande beteende.

Flera anställda har uppgett att de känner sig motarbetade av sin chef när de tar upp frågor kring säkerheten. Det är kommunal som företräder majoriteten av de anställda, men arbetsplatsen saknar lokalt skyddsombud.

Vi har jobbat ganska länge med den här enheten, men att personalen kände och upplevde det så allvarligt hade vi missat

Lennart Eriksson, ordförande för Kommunal Huddinge

– Resultatet av den här enkäten är så pass allvarlig vi kände att vi behövde göra något. Vi har jobbat ganska länge med den här enheten, men att personalen kände och upplevde det så allvarligt hade vi missat, säger Lennart Eriksson, ordförande för Kommunal Huddinge.

Enligt Lennart Eriksson, ordförande för Kommunal Huddinge, har de tidigare fått en blandad bild av situationen på enheten från sina medlemmar. Foto: Privat

Arbetet kan stoppas om inte säkerheten förbättras

I slutet av förra veckan hölls ett möte på gruppboendet. Då presenterades en handlingsplan med långsiktiga åtgärder. Det handlar bland annat om handledning och förstärkning med arbetsledning under helger.

Kommunal har lagt ett skyddsstopp för arbete med en av brukarna. Om säkerheten inte förbättras kommer det att träda i kraft den 27 september – vilket innebär att arbetet med den här personen inte får fortsätta.

– För att arbetet ska stoppas ska det vara allmän och omedelbar fara för skada, och det är en svår bedömning när man har med människor att göra. Men nu har arbetsgivaren tre veckor på sig att hitta en lösning, säger Lennart Eriksson.

Kommer de åtgärder som presenterats att hjälpa?

– En del av våra medlemmar säger att det inte kommer att göra det.

Samma dag som mötet hölls inträffade ytterligare en incident under en bilfärd då en anställd fick ett kraftigt slag över näsan så att den svullnade upp. Sedan dess har man stoppat biltransporter med den här brukaren.

”Här krockar två lagar”

Enligt enhetschefen finns det ett pågående arbete kring arbetsmiljö och säkerhet.

– Ingen medarbetare ska behöva vara rädd för att gå till jobbet. Det har inträffat allvarliga händelser, inte bara nu utan det här handlar också om saker 6-7 år bakåt. Vi arbetar kontinuerligt med utvecklingen för att ingen ska bli utsatt, säger enhetschefen för gruppboendet.

Men det ni har gjort har ju inte hjälpt, eftersom de anställda fortsätter att utsättas?

– Vi arbetar löpande med arbetsmiljöfrågor tillsammans med skyddsombud utifrån kommunens samverkansavtal. Men här krockar två lagar, vi har arbetsmiljölagen och LSS-lagen som är väldigt stark och som säger att vi ska ta hand om brukare med ett utåtagerande beteende.

Medarbetare upplever att de blivit ifrågasatta när de tar upp frågor kring säkerheten, vad säger du om det?

–  Jag kan aldrig påverka hur var och en upplever situationen, men jag delar inte den bilden. Min skyldighet är att arbeta med varje avvikelse och hitta åtgärder för att minimera risker .

Enhetschefen är polisanmäld

Både Kommunal och SAC vittnar om att medarbetare den senaste tiden har kritiserats för sina arbetsinsatser i samband med att säkerheten på arbetsplatsen har ifrågasatts.

– Personalen har hela tiden varit orolig för att bestraffas om de kritiserar säkerheten. Nu har flera personer kallats in på samtal där deras arbete har kritiserats. Vi har blivit kallade till förhandling om ändrade arbetsvillkor för en anställd, säger Emil Boss.

I tisdags beslutade SAC att polisanmäla enhetschefen för arbetsmiljöbrott.

– Risken för skador, liv och hälsa har varit dokumenterat mycket stor och inga fungerande åtgärder har vidtagits under lång tid. Under den tiden har arbetstagare blivit allvarligt skadade. Enhetschefen är ansvarig för att de anställda inte ska utsättas för den risken, säger Emil Boss.