Förvaltningschef köpte in tjänst där hon själv är verksam. Foto: Maja Nilsson

Chef i kommunen sitter på två stolar

Salems kommun har köpt tjänster av ett företag där en förvaltningschef är verksam för över 90 000 kronor. – Kan vara en otillåten bisyssla, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.

  • Publicerad 07:25, 28 mar 2017

Salems skolor började i höstas att använda en ny tjänst. Tjänsten är en form av ett intranät med länkar till forskningsrapporter och skolverkets information. Abonnemanget gäller för 31 rektorer och förstelärare i 18 månader och köptes in i april förra året.

Enligt fakturan på 62 000 kronor så har Salems kommun fått ett rabatterat pris och betalar trots 18 månaders abonnemang enbart för 12 månader.

”Ett väldigt förmånligt pris, trots att det finns flera andra liknande aktörer på marknaden” uppgav barn- och utbildningsförvaltningens chef, när tjänsten presenterades i höstas, enligt en av de källor som Mitt i varit i kontakt med. Men förvaltningschefen är inte bara den som köpt in tjänsten, på Pedagogikas hemsida står att hon är med i företagets ledningsgrupp och någon upphandling gjordes aldrig av tjänsten.

Förra veckan var också sju skolledare från Salems kommun på en konferens som anordnades av Pedagogika. För två dagars konferens har kommunen betalat 29 313 kronor.

Fakturan på 29 000 kronor för konferensen.

Ingen upphandling

– Pedagogika är en webbplats som man kan abonnera på som skola eller kommun där senaste forskning, avhandlingar, uppsatser och beprövad erfarenhet visas. Detta är inget vi behöver upphandla, skriver förvaltningschefen i ett mejl.

Pedagogika är ett varumärke och saknar eget organisationsnummer, fakturan är därför skickad från aktiebolaget Sales Competence Sweden/Mediakompetens i Sverige, som står som ägare.  Det finns inga kopplingar mellan förvaltningschefen och bolaget som tagit emot pengarna enligt Bolagsverket.

– Pedagogika finansieras av filantropen Vasilios Zoupounidis och har inga vinstintressen. Ingen av oss i ledningsgruppen får någon ersättning eller är på något sätt delägare med utdelning. Vi bidrar endast med vår kompetens, erfarenhet, och våra idéer. I gengäld får Salem synas, höras och ta del av den senaste forskningen och utvecklingen inom det pedagogiska området. 

När Mitt i ställer frågor om varumärket till Pedagogikas kontaktperson, så efterfrågas syftet med uppgifterna, sedan uteblir vidare svar. Vart pengarna för abonnemanget eller konferensen tar vägen förblir därför obesvarat.

”Konstig sits att köpa en tjänst från ett företag där man är delaktig.”

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt

Kan vara otillåten bisyssla

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, anser att det kan röra sig om otillåten bisyssla.

– Om hon sitter i en position där hon köper in tjänster så finns det risk att det inte blir lika behandling vid en upphandling. Det blir en väldigt konstig sits att köpa en tjänst från ett företag där man är delaktig.

Spelar det någon roll personen har en ekonomisk vinning eller ej?

– Nej, även om hon inte skulle ha en ekonomisk vinning så kan det vara en otillåten bisyssla. Det handlar om att det är högst olämpligt, säger Olle Lundin.

Vad som är en otillåten bisyssla regleras i lagen om offentlig anställning, och för offentligt anställda gäller att anmäla bisysslor till sin närmsta chef. Därefter avgör kommunen om den är otillåten eller ej.

– Vi har fått ett brev till kommunen om de här förhållandena och då har vi tittat på det. Vad jag förstått har hon anmält engagemanget till både personalchefen och tidigare kommundirektören, säger kommundirektören Per Almström.

Hur ser du på att kommunen köper en tjänst från ett företag där kommunens förvaltningschef är engagerad?

– Hon har redovisat engagemanget, hon har ingen ersättning för det, och kommunen får många fördelar genom att kunna ta del av information och forskningsrapporter här. I det sammanhanget tycker jag att det är bra att vi har chefer som engagerar sig i nätverk som gäller deras professioner.

Enligt personalchefen Margareta Beijer finns ingen skriftlig anmälan till henne om saken, men Beijer berättar att förvaltningschefen vid ett tillfälle för länge sedan muntligen tagit upp Pedagogika med henne.

Lärare kritiska till tjänsten

På skolorna har tjänsten kritiserats för att innehålla information som man lika gärna kan googla sig till och enligt lärare så används inte tjänsten. Och enligt lärarna så har tjänsten inte heller varit efterfrågad.

Har det gjorts någon utvärdering?

– Tjänsten stämdes av med rektorerna och det var i deras intresse att abonnera innan vi tecknade oss för ett abonnemang. Vi har inte gjort någon utvärdering av abonnemanget ännu eftersom vi har en bit kvar på vårt avtal. Om det inte används eller det inte finns intresse från rektorer och förstelärare kan rektorsgruppen besluta att avsluta abonnemanget, säger förvaltningschefen.


Läs också: Säbyskolans miljonböter skjuts fram ett år