Nöjd. Salembon Håkan Lager tycker inte att det finns något som behöver ändras i centala Salem. Foto: Claudio Britos

Centrumplanen får nobben av kommunen

Större centrum, bostäder och medborgarhus. Planerna för centrala Salem har manglats i flera år nu. Men kommunstyrelsen säger nej till centrumägarnas utbyggnadsplan.

  • Publicerad 19:25, 22 feb 2021

Klart att
vi är jättebesvikna.

Centrumägarna i Salem och Salems kommun avbröt förhandlingarna om Salems centrum förra året. I en artikel i januari berättade Mitt i att centrumägarna efter detta själva lämnat in ett förslag för hur de vill att centrum ska bli.

I det finns planer på nya hus med mer handel, kontor, ett underjordiskt garage och cirka 175 bostäder. Här fanns dock inte något medborgarhus med, vilket kommunen ville se. Flera Salembor som Mitt i talar med i centrum verkar dock rätt nöjda med centrala Salem som det är.

– Jag tycker inte det ska byggas för mycket. Det vore i så fall att få fler hyresrätter för det behövs i Salem, säger Violetta Melander.

Andra har fler idéer.

– Det vore bra med fler sociala ytor. Sedan är ju centrum ganska tråkigt både till utbud och utformning, men det har i och för sig kommit både Kaffestugan och Home Design på senare år, säger Jessica Larsdotter Sandberg.

Förslaget. Centrumägarna vill bland annat bygga hus på dagens parkering. Enligt kommunen har centrumägarna ställt orimliga krav i förhandlingarna. Foto: Strategisk Arkitektur

Umgänge. ”Det behövs sociala ytor och ett nytt grönområde. Också något för att fånga upp de ungdomar som rör sig här. Även billigare lägenheter behövs”, säger Jessica Larsdotter Sandberg.

Salems centrum. Från den kanske inte allra finaste sidan. Foto: Claudio Britos

Krögare. Abdul Mannan och Shana Begum på Red Fort India önskar fler butiker som lockar barnfamiljer till att tillbringa tid i centrum. Foto: Anders Björklund

Kommunstyrelsen har andra tankar och beslutade den 15 februari att avslå planerna.

– Centrumprojektet handlar om både själva centrum, medborgarhus, bostäder och parkeringen. Vi kunde inte gå med på centrumägarnas krav, säger Lennart Kalderén.

Enligt Kalderén kunde man inte komma överens om bland annat markbyten och nya parkeringsplatser.

Centrumägarna har dispositionsrätt på mark i centrum. Ni har ingen skyldighet att vara tillmötesgående när de vill utveckla centrum nu?
– Nej, vi har ingen sådan skyldighet. Kommunen har planmonopol och ansvaret och skyldigheterna att göra det bästa i en totallösning för Salems centrum.

Men vad ska vara tillåtet för dem då?

– Jag tycker att de är tillbaka på ruta ett. För vår del undrar vi hur de ska göra tillräckligt med p-platser. De har haft läge i fyra, fem år nu att göra något med oss.

Enligt Kalderén ställde centrumägarna orimliga krav som vore en dålig affär för skattebetalarna och därför kommer kommunen gå vidare med planerna på medborgarhus med en annan aktör. Vad medborgarhuset ska innehålla är inte klart. Men bland tankarna finns bibliotek, kafé, samlings- och sammanträdeslokaler och ett nytt kommunhus. Kommunen planerar även för bostäder på kommunägd mark och nya p-platser.

”Synd om Salemborna”

Centrumägarna Grandholm Gruppen AB menar att ett negativt svar innebär att det tar ännu längre tid innan centrum förändras.

– Det är klart att vi är jätte­besvikna, men mest synd är det om Salemborna. Nu kommer det bara ta längre tid innan vi kan göra centrum bättre. Vi får väl vänta och se hur vi hanterar detta, säger Andreas Hyltefors centrumutvecklare på Paliro som förvaltar centrum.

Hyltefors menar att kommunledningen bromsat utvecklingen av centrum länge.

– Tiden talar sitt tydliga språk, både vi och tidigare fastighetsägare har velat utveckla centrum och lagt tid och kraft på detta. Om vi får negativt planbesked, så hoppas vi ändå på något sorts besked om när en utveckling av centrum kan ske. Vi vet av erfarenhet att det är en lång process att driva detaljplan.

Men enligt Salembon Håkan Lager som tittar ut från Salem Pizzeria och Restaurang har ingen av dem någon anledning att skynda.

– Jag kan inte komma på något som saknas. Det mesta som behövs finns, säger han.

Möjligheter. En av de möjliga platserna för ett medborgarhus vore genom en påbyggnad av Murgrönanhuset, berättar Lennart Kalderén (M). Foto: Anders Björklund

Förändring. Hur framtidens cent­rum ska se ut råder det delade meningar om. Foto: Claudio Britos

Byggdes 1968

Salems centrum invigdes 1968.

Från början var det ett utomhuscentrum, den inglasade gången kom på 90-talet.

2016 fick centrum nya ägare - ett konsortium bestående av Grandholm Gruppen AB, CAM Holding AB och Imola Holding AB.

Samma år presenterades en idé om att bygga ett nytt centrum i sänkan på dagens fotbollsplan. De planerna skrotades 2018.

Efter fortsatta förhandlingar meddelar kommunen hösten 2020 att dessa avbryts.

I december 2020 lämnar centrumägarna in ett förslag för centrum.

15 februari 2021 ska kommunstyrelsen ta ställning till centrumägarnas förslag.

Visa merVisa mindre