Centrum är männens värld i Järva. Foto: Arkivbild

Centrumen är männens värld

I Tensta och Rinkeby är det männen som dominerar på offentliga platser. På många kaféer syns inga kvinnor alls. Men nu tränar en del av dem på att ta mer plats.

  • Publicerad 11:32, 15 feb 2017

Det är lunchtid på torget i Rinkeby. Kvinnor passerar, stannar till och byter ett par ord. Männen står i större grupper och pratar länge.

Vid fem tillfällen har Mitt i räknat hur många kvinnor respektive män som vistas på centralt belägna kaféer i Tensta och Rinkeby. Vid en överväldigande majoritet av tillfällena var det bara män på kaféerna.

En fredag i december i Rinkeby sitter 32 män och en kvinna på ett av kaféerna nära torget. Hawraz besöker kaféet nästan varje dag och har en bestämd plats där han alltid sitter när han träffar sina vänner. Han vänder sig om och iakttar kvinnan.

– Det här är ovanligt. Det är väldigt sällan kvinnor här.

Han tror att avsaknaden av kvinnor i Rinkeby på offentliga platser som kaféer bottnar i kulturella värderingar och olika religioner.

”Beror på traditionella bakgrunder”

Lite längre västerut, i Tensta, sitter 28 personer på ett kafé inne i gallerian. Ingen är kvinna.

– Våra fruar är på andra ställen, hemma hos varandra. Det kan bero på vissa traditionella bakgrunder, som kan finnas här, fast vi bott här i tjugo år, som gör att kvinnorna inte kommer till kaféer i Tensta. Vi pratar också mycket politik och det intresserar nog inte kvinnorna. Men de är välkomna, säger Nadim Mohamed.

I föreningen Blå bandets lokaler i ett industriområde i Spånga möts ett tiotal kvinnor två dagar i veckan. De har varit en del av jämställdhetsprojektet Kvinnoväxt, som startades i syfte att främja utveckling för jämställda offentliga miljöer.

– Offentliga rum i Järva omgärdas av strukturer och praktiker som gör att de till allra största grad nyttjas av killar och män. Vi satsar helhjärtat på att stärka kvinnorna så att de vågar vistas i offentliga miljöer och ta plats, säger verksamhetsledaren Fatehmeh Seydalzadeh.

Kvinnor övar på att ta plats

Därför har de under hösten utfört riktade kafébesök till Tensta och Rinkeby – medvetet övat på att ta plats genom att gå på kaféer.

När allmänna platser domineras av män stärker det också argumenten att kvinnor ska skyddas från dessa platser, menar Fatehmeh Seydalzadeh. Hon tror att det handlar om gamla traditioner och religiösa värderingar av vad som är manligt och kvinnligt.

” Det anses inte anständigt för en del kvinnor att gå på kafé, eller ha på sig vad de vill. ”

Flera kvinnor som Mitt i har pratat med berättar just att sociala koder och föreställningar av vad som är manligt och kvinnligt fungerar som osynliga hinder för dem på offentliga platser.

– Det anses inte anständigt för en del kvinnor att gå på kafé, eller ha på sig vad de vill. Många upplever begränsande blickar från omgivningen. Det är en del av de osynliga gränserna som jag vill krossa, männen har inte patent på kaféstolarna eller det allmänna platserna, säger Fatehmeh Seydalzadeh.

– Tre, fyra kafébesök kommer inte att förändra grundproblemen. Men det måste upprepas för att kvinnor ska känna att de har lika mycket rätt allmänna platser.

Kvinnor väljer bort kaféer i södra Järva

Nasreem Jamil deltar i gruppen och bor i Tensta. Men när hon går på kafé väljer hon bort Tensta och Rinkeby.

– Jag vill inte gå på kafé i Tensta eller Rinkeby. Även när jag bara ska handla på en affär känns det jobbigt. Det är för många män, det känns obehagligt när alla tittar. I stället åker vi till Kista och fikar, men även där på flera kaféer upplever jag att det blir mer mansdominerat.

Kvinnoväxt har också arbetat med mansgrupper tillsammans med Rinkeby Framtidskommitté, en paraplyorganisation med flera lokala föreningar och myndigheter. Där har de försökt att uppmärksamma kvinnors frågor och jämställdhet i manliga föreningars verksamheter och religiösa samfund.

– Det är viktigt att arbeta både med män och kvinnor i frågan för att nå förståelse och göra så att både män och kvinnor kan ta plats på alla allmänna platser, säger Fatehmeh Seydalzadeh.