Så här kan Akvarievägens förskola se ut. Skissen visar den typ av pilotförskola som planeras - inte exakt hur Akvarievägens förskola blir. Foto: Läsarbild Tengbom arkitekter.

Centrala Tyresö kan få ny förskola med plats för 180 barn

En ny förskola med plats för upp till 180 barn planeras i centrala Tyresö. Tanken är att Akvarievägens förskola, som den ska heta, ska vara färdig hösten 2021. Förskolan ska byggas i trä – som kan vara avstressande för människor att befinna sig i.

  • Publicerad 05:00, 10 mar 2020

Det är brist på förskoleplatser i centrala Tyresö. Därför vill kommunen bygga en ny förskola, med plats för 180 barn, på Akvarievägen i Bollmora.

En ovanlig förskola

Förskolan sticker ut på flera sätt, konstaterar kommunen som utrett behovet av en ny förskola.

Dels är förskolan ovanligt stor – störst hittills i Tyresö – och dels kommer den att byggas som en pilotförskola, vilket betyder att den till exempel byggs miljövänligt, giftfritt och i trä, och på ett sätt som är bra pedagogiskt för barnen.

Kan vara dåligt för små barn

I kommunens utredning går det att läsa att en stor förskola med många barn kan vara dåligt för barns utveckling. Främst är det yngre barn som kan påverkas negativt av att behöva ha en relation till många personer.

Förebild. Akvarievägens förskola byggs utifrån detta koncept.

Men en ny förskola behövs verkligen, konstaterar kommunen, och enligt utredningen är det billigare att bygga en stor förskola, än flera mindre. Det är också brist på mark för flera olika förskolor i centrala Tyresö.

Byggs i trä – ses som avstressande

För att Akvarievägens förskola ska bli bra finns därför flera planer. Tanken är att bygga en förskola där det går att dela in barn i mindre grupper, där också arbetssättet är anpassat efter små grupper.

Då förskolan ska byggas i trä lyfter kommunen också upp att det finns nya studier som visar att människor kan bli mindre stressade av att befinna sig i träbyggnader.

Ska vara klar nästa höst

Planen är också att förskolegården ska bli stor och zonindelad, för olika typer av lek.

Akvarievägens förskola planeras att vara färdig hösten 2021. Bygget är försenat, till följd av att det överklagats tidigare. Men i dag, tisdag, väntas politikerna i kommunstyrelsen godkänna att den nya förskolan ska börja byggas.

Den nya förskolan beräknas kosta 82 miljoner kronor.

Fakta

Vanligare med stora förskolor

I Tyresö finns förskolor med allt från 30 till 140 barn. Det vanligaste är att en förskola i Tyresö i dag har 76 barn och 4-5 avdelningar.

Det blir allt vanligare med stora förskolor i södra länet. I till exempel Huddinge byggs numera förskolor med minst fem avdelningar. Flera förskolor med åtta avdelningar planeras även. Den största förskolan i Huddinge är Glömsta förskola som i dag har 10 avdelningar och 187 barn.

Den största förskolan i Botkyrka ligger i Alby och har 228 barn. Alla nya förskolor i Botkyrka byggs för att ge plats för 180 barn.

Den största förskolan i Haninge har åtta avdelningar och cirka 144 barn.

Visa merVisa mindre