Trafikkontoret borde byta namn, anser oppositionsborgarrådet Karin Ernlund (C) Foto: Stockholm Stad

Centerpartiets drastiska förslag: ”Byt namn på trafikkontoret”

Det är alldeles för stor fokus på bilar i Stockholm. Och trafikkontoret är trögt och gammaldags. För ändra på detta vill Centerpartiet byta namn på Trafikkontoret till….

  • Publicerad 19:10, 7 maj 2017

Det är Karin Ernlund, gruppledare för Centerparitet i Stockholm, som nu föreslår att namnet ”Trafikkontoret” ska bort. Istället bör kontoret heta ”Framkomlighetskontoret”.

– Det måste till en förändring. Trafikkontoret har alldeles för stort fokus på bilar när trafikprojekt planeras. Det måste bli större fokus på framkomlighet, cyklister och fotgängare, säger Karin Ernlund.

Enligt henne måste till en förändring inom Stockholm stad när det kommer till kunskap om cykling.

– Många projekt som planeras blir väldigt dyra. Jag tror de som jobbar med projektering ibland saknar den kunskap som krävs. Det gäller även entreprenörer som utför själva arbetet.

Som exempel nämner hon cykelbanan på Gjörwellsgatan där beläggningen gjorde att cyklister fick punktering.

– Det finns tyvärr hur många exempel på misslyckade cykelprojekt som helst. Det är ingen kritik mot personerna på trafikkontoret. Men i vissa fall är det uppenbart att kunskaperna om cyklar är bristfälligt, säger hon.

Ska ett namnbyte till Framkomlighetskontoret ändra på det här?

– Det är ett sätt. Men har någon ett bättre förslag på namn tar jag gärna emot det, säger Karin Ernlund och fortsätter:

– Tyvärr är det nog så att trafiken och bilismen är det som man fokuserar på i första hand. Det sitter i väggarna på Trafikkontoret.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) har inte hört talas om namnbytaridén. Och han är föga imponerad av förslaget.

– Jag är osäker på vilken effekt det kan få. Frågan är om folk förstår vilket kontor det handlar om? säger han.

Håller du med om att det är för mycket fokus på bilar när nya projekt planeras?

– Historisk kanske det har varit så, men absolut inte nu. Vi har tagit fram en framkomlighetsstrategi och det är den trafikkontoret förhåller sig till, säger han.