Väsbypolitiker är inte nöjd med svaret från landshövdingen om krisåtgärder mot torkan. Foto: Maria Lilja

Centern inte nöjd med landshövdingens svar

Torkan har slagit hårt mot bönder och djurägare. Centerpartisterna i länet krävde därför att landshövdingen samordnade krisåtgärder. Väsbys centerpartist Ann-Christine L Frickner, som stod bakom appellen, är inte nöjd med svaret.

  • Publicerad 09:43, 12 jul 2018

Centerpartiet uppmanade i början av veckan landshövding Sven-Erik Österberg att samordna länets olika aktörer, ta fram en krisplan för konsekvenserna av foderbristen och arbeta för att kommunerna skulle släppa till marker för akut bete och hö.

Landhövdingen: Läget är allvarligt

Landshövding Sven-Erik Österberg har svarat att länsstyrelsen har nära dialog med lantbrukets berörda myndigheter och organisationer. En nulägesrapport har också lämnats in till Jordbruksverket.

”Länsstyrelsen delar uppfattningen att läget är allvarligt för länets lantbrukare och hästägare. Apropå detta har vi genomfört åtgärder och håller oss kontinuerligt uppdaterade om rådande situation”, skriver landshövding Sven-Erik Österberg i ett skriftlig svar till Centerpartisterna.

Länsstyrelsen delar uppfattningen att läget är allvarligt för länets lantbrukare och hästägare

Sven-Erik Österberg, landshövding

Länsstyrelsen har även inom arbetet i Samverkan Stockholmsregionen, där bland annat samtliga länets kommuner ingår, diskuterat vattenbristen i torkans spår.

För att hjälpa bönder som riskerar att tvingas nödslakta djur bestämde länsstyrelsen redan i mitten av juni att lätta på reglerna för skörd, påpekar han. Mark i träda och skyddszoner får skördas tidigare i år, enligt länsstyrelsensdispens.

”Oro för halmbrist i vinter”

Mitt i har flera gånger skrivit om facebook-uppropet Foderhjälpen. Landshövdingen uppger att länsstyrelsen överväger hur myndigheten kan stödja privata initiativ på sociala medier, där djurägare får tips om akutbete och foderhjälp.

”Det finns en stor oro för att det kommer vara brist på halm till djuren under vintern”, konstaterar Sven-Erik Österberg i sitt svar.

Väsbypolitikern inte nöjd

Centerpartisterna bakom appellen välkomnar landshövdingens svar om stödinsatser, men vill också se en långsiktig krisplan.

– Han glömmer att nämna att fjolårets skördar är helt slut och att man redan nu tvingas stödfodra med årets skörd som ska användas för att fodra under vintern. Det är förvånande att han inte tar upp det, säger Ann-Christine L Frickner, gruppledare för Centerpartiet i Upplands Väsby, till Svt Nyheter.