Carlssons skola bygger ut – får en extra våning

Politikerna väntas anta detaljplanen för pluggets utbyggnad nästa vecka.

  • Publicerad 15:47, 5 okt 2018

Carlssons skola byggs nu ut med en påbyggnad ovanpå skolans lägre del in mot innergården.

En våning byggs till på den låga byggnaden som idag innehåller aula och gymnastiksal.

Oklart syfte

Enligt handlingarna görs utbyggnaden för att ”bättre tillgodose de behov som ställs på skolverksamheten idag.”

Men exakt vad det nya utrymmet ska innehålla framgår inte. Mitt i har sökt skolans rektor.

Grannar har klagat

Under planprocessen har grannar haft synpunkter på projektet eftersom man menar att skolan kommer för nära deras bostäder. Påbyggnaden har därför sänkts, och staden säger att den inte går att sänka huset mer.

11 oktober tar politikerna beslut om påbyggnaden.