Cancerpatient fick fel blod

  • Publicerad 19:39, 24 aug 2014

Stockholm En cancerpatient i 80-årsåldern fick fel blod vid en blodtransfusion på Karolinska Universitetssjukhuset.

Patienten fick en blodpåse med fel blodgrupp avsedd för en patient med liknande namn. Det gjordes inga rutinkontroller vid utlämnandet av blodet och före transfusionen. Efter några minuter började patienten må illa och fick kraftig frossa. Behandlingen avslutades och kortison, dropp och syrgas sattes in. Patienten kunde lämna sjukhuset nästa dag.

Händelsen lex Maria-anmäldes. Sedan dess har sjukhuset bland annat utbildat personal. Inspektionen för vård och omsorg är nöjd med åtgärderna.