Cancerogena ämnen stör byggplaner i Ulvsunda industriområde

Kvicksilver, cancerframkallande ämnen och förorenat grundvatten. Lägg därtill flygplansbuller över riktlinjerna och kraftiga vibrationer i marken. Planerna på de 450 bostäderna i Ulvsunda industriområde har stött på patrull.

  • Publicerad 15:36, 11 dec 2019

Ulvsunda industriområde ska få ett ansiktslyft. Stockholms stad har tagit fram ett förslag på 450 bostäder, hotell och plats för idrott och kultur i Pripps gamla bryggeri. Den 10 december avslutades samrådet där allmänheten fått tycka till om byggplanerna.

Men innan omvandlingen sker så måste stora problem lösas. Platsens tidigare verksamhet har gjort såväl marken som grundvattnet i området kraftigt förorenat. Dessutom ligger flygplansbullret över gränsen och tvärbanan bidrar till vibrationer i marken.

Cancerframkallande ämnen i marken

I industriområdet finns ämnen som framkallar cancer, kvicksilver, oljeföroreningar, metaller och klorerade kolväten som alla kan utgöra en risk för människors hälsa. Det skriver Miljöförvaltningen som vill att miljö-och hälsoskyddsnämnden röstar igenom att planhandlingarna kompletteras gällande miljökonsekvensbeskrivningen, markföroreningar, påverkan på vattenmiljön och dagvatten.

En stor bov i dramat är Bromma flygplats, som har släppt ut farliga kemikalier genom smutsavstötande ämnen i grundvattnet och i Bällstaviken. 

Innan säkerhetsåtgärder har vidtagits så får ingen börja bygga på platsen.