Cancerpatienterna är mer nöjda med vården i år mot förra året. Foto: Stefan Källstigen

Cancerköerna under lupp – patienterna mer nöjda

Nu har cancervården i länet hämtat upp sig från förra årets bottenbetyg. Då var bara 69 procent nöjda med tillgängligheten. I år tycker 78 procent att tillgängligheten varit god.

  • Publicerad 04:49, 19 dec 2018

Köerna till cancervården måste kortas. Det har regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, beslutat.

2015 infördes därför något som kallas Standardiserat vårdförlopp, en slags checklista för utredning av cancer.

Varje år sedan dess mäts också patienternas upplevelse av vården. Nu har resultatet för 2018 redovisats.

I Stockholms läns landsting var patienterna inte nådiga förra året. Bara 69 procent var nöjda med tillgängligheten, alltså med hur lång tid utredningen tagit.

Får bättre betyg i år

Men 2018 har landstinget hämtat upp sig, och nu anser 78 procent att tillgängligheten varit god.

Siffran är dock lägre än i övriga Sverige, där drygt 80 procent är nöjda. Mest nöjda är de i Blekinge, med nästan 85 procent.


Så tycker cancerpatienterna

Andel som svarat positivt. Svarsfrekvensen på de enkäter som skickats ut var drygt 50 procent.

Källa: Sveriges kommuner och landsting


Samtidigt har SKL slagit fast hur lång tid det bör ta att utreda olika typer av cancer, och jämför dessa så kallade maximala ledtider med hur länge patienter faktiskt får vänta innan behandlingen, som kemoterapi eller operation, sätts i verket.

Hälften får vänta för länge

Och här finns det mycket kvar att göra för att nå en optimal vård.

Bröstcancer ska till exempel ta max 28 dagar att utreda, men bara 44 procent av patienterna fick operation inom den tiden. Prostatacancer ska ta 50 dagar att utreda. 55 procent av männen fick starta sin behandling inom den tiden.

För båda dessa cancerformer har väntetiderna i Stockholms läns landsting ökat på senare år.

– Det stora hindret för att snabba på processen är kompetensförsörjningen. Det är framför allt operationssjuksköterskor som saknas. Och i Stockholm är det brist på urologer, säger Helene Brändström vid SKL.

Fler ska få snabb behandling

Hon poängterar att den maximala ledtiden gäller om allt går som smort, som att det finns personal och att provsvar kommer snabbt. Men målet är ändå högt:

– I slutet av 2020 ska 80 procent av cancerpatienterna få behandling inom den maximala ledtiden, säger Helene Brändström.

Ytterligare ett sätt att mäta är den nationella vårdgarantin. Enligt den ska operation eller annan åtgärd sättas in inom 90 dagar från det att läkare fattat ”välgrundad misstanke” om cancer eller andra sjukdomar. Stockholms läns landsting klarar detta i 86 procent av alla fall.

Fakta

Maxtider för cancerutredning

Bröstcancer: 28 dagar

Cancer i matstrupe-mage: 31 dagar

Prostatacancer: 50 dagar

Livmoderkroppcancer: 32 dagar

Hudcancer: 33 dagar

Tarmcancer: 39 dagar

Så många fick behandling inom maximal ledtid (2018):

Bröstcancer: 44 procent

Cancer i matstrupe-mage: 30 procent

Prostatacancer: 55 procent

Livmoderkroppcancer: 35 procent

Hudcancer: 53 procent

Tarmcancer: 71 procent

Visa merVisa mindre