Det som tidigare var skolköket ligger i den del av byggnaden som vetter mot parkeringen. I andra delen, mot torget, finns Forellscenen. Foto: Sandra Samppala

Café Bonza flyttar till centrum

Gamla Forellskolans kök fylls troligtvis med liv igen. Kommunen vill att ungdomskafét Café Bonza ska flytta till lokalerna som ska byggas om och bli en mötesplats också för andra.

  • Publicerad 08:57, 29 nov 2021

För snart tre år sedan beslutade kultur- och fritidsnämnden i ett första steg om flytten. Men ärendet skickades tillbaka i nästa instans för att ta ett större grepp.

Nu är frågan uppe på agendan igen. På senaste kommunstyrelsemötet beslutade politikerna om pengar för att bygga om Forellskolans gamla kök så att det passar Café Bonza. Köket ligger i samma byggnad som Forellscenen.

Nästa steg är att också kommunfullmäktige ska säga sitt om det investeringsprogram där summan ingår.

Håller till i Kvarnhjulet

Viljan att flytta Café Bonza närmare centrum har funnits länge. Ungdomskafét, som riktar sig till personer över 16 år, håller i dag till i Kvarnhjulet.

– I dag är vi i en lokal med ett enda rum som samutnyttjas och behöver bokas lång tid i förväg. Genom flytten skulle vi bli mer flexibla inför ungdomarnas behov, säger Inger Lundin, chef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Inger Lundin. Foto: Liza Simonsson

Kommunen hoppas att fler unga Tyresöbor genom flytten ska hitta till kaféet.

– Det kommer att ligga centralt och vara lätt att ta sig dit. Vi kan också förändra och förbättra öppettiderna, säger Inger Lundin.

Vill skapa mötesplats för fler

Tanken är att skapa en mötesplats också för andra, den tid då Café Bonza inte har öppet. Förhoppningen är även att Forellscenen, där Tyresö filmförening driver Bio Forellen, ska kunna användas av fler.

Mötesplats för seniorer, för föreningslivet är några förslag som lyfts fram i den förstudie som har gjorts liksom föreläsningar, konferensrum för kommunanställda, funkiskafé och utbildningar.

Forellskolan stängdes 2012

Forellskolan stod klar 1963. Det var då Tyresös enda högstadieskola.

Skolan stängdes sommaren 2012. Den revs för att ge plats för norra Tyresö centrum. Rivningen var klar 2016.

Kvar blev Bio Forellen, med Forellscenen, och en del av det forna Forellköket i samma byggnad. Lokalerna ägs av Tyresö kommun.

Tyresö Filmförening och Tyresö Närradioförening håller i dag till i lokalerna. Kommunen har utgått från att föreningarna fortsatt ska kunna verka i lokalerna.

Visa merVisa mindre

Målet är att flytten av Café Bonza ska bli av 2023, enligt Inger Lundin.

Vad är nästa steg?

– Vi ska tillsammans med berörda föreningar som i dag huserar i lokalerna sätta oss ner och prata om vilka behov respektive förening har.

Förutom Tyresö filmförening håller Tyresö närradioförening i dag till i lokalerna.

Hur mycket renoveringen beräknas kosta har kommunen sekretessbelagt med hänvisning till upphandlingsparagrafen i offentlighet- och sekretesslagen.