Vind. Centerpartiets förslag innehåller tio vindsnurror. "Huddinge har det bästa vindläget i länet", säger Christian Ottosson (C).

C vill ha vindkraftpark i Huddinge

Regeringen vill få fart på utbyggnadne av vindkraft och incitamenten kan stärkas till kommuner som säger ja till vindkraftverk. Centern i Huddinge vill se en vindkraftpark mellan Sofielundstippen och Ådran.

  • Publicerad 07:00, 25 apr 2022

Jag förstår att folk är förbannade i glesbyggden när stockholmare förväntar sig att elen ska produceras någon annanstans

För att få fart på utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige lade regeringen nyligen fram ett vindkraftspaket. En snabbutredning om stärkta incitament till kommuner och lokalsamhällen för utbyggd vindkraft tillsätts. Däremot behålls den kommunala vetorätten att säga nej till vindkraftsprojekt.

I ett valutspel föreslår Centerpartiet i Huddinge en vindkraftpark mellan Ådran och återvinningsstationen Sofielund.

– Stockholmsregionen producerar ungefär tio procent av den energi vi konsumerar. Vi skulle behöva producera åtminstone hälften. Jag förstår att folk är förbannade i glesbygden när stockholmare förväntar sig att elen ska produceras någon annanstans, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för klimatfrågor.

Han tycker därför att kommunen ska ta initiativet och visa att man är positivt inställd till etablering av vindkraft.

– Huddinge har det bästa vindläget i länet, det visar en utredning som gjordes 2010. Vi har räknat på att vi skulle kunna ha tio vindsnurror. De skulle kunna täcka behovet av all hushållsel i kommunen.

Centerpartiet vill att kommunen utreder möjligheten att inrätta en vindkraftpark.

Plats för rovfåglar

Sofielundstippen har de senaste åren blivit en samlingsplats för rovfåglar. Kommunen lägger ut trafikskadat vilt som mat till rovfåglarna på toppen av den gamla tippen.

Hur skulle en vindkraftpark påverka fågellivet?

– Det finns ju häckande fåglar i området, så det är en av frågorna som behöver utredas.

Även Miljöpartiet i Huddinge är positiva till förslaget.

– Vi tycker det är jättebra, det är precis den politik vi har fört hela tiden, säger Anders Lönroth (MP), oppositionsråd.

Han påpekar också att förslaget måste utredas.

– Det är mark som inte kan användas till så mycket annat, så det är en smart placering ur den aspekten. Men det kan finnas andra anledningar som gör att vi inte får till det.

Finns det utrymme för mer vindkraft i Huddinge utöver det här förslaget?

– Jag ser jättegärna vindkraft i Huddinge, så mycket som vi kan utan att det tar över annat.

Regeringens vindkraftpaket

Tidigare kommunalt ställningstagande till vindkraft, vilket skulle göra kommunernas vetorätt mer förutsägbar.

Utredning om stärkta incitament till kommuner och lokalsamhällen för utbyggd vindkraft. Utredningen ska redovisa senast 31 mars 2023.

Utredning som effektiviserar regeringens roll som prövningsmyndighet för förvaltningsärenden enligt miljöbalken, bland annat ärenden om havsbaserad vindkraft.

Havs- och vattenmyndigheten ska utreda ett system för hur aktörer tilldelas ensamrätt att etablera havsbaserad vindkraft i specifika områden.

Källa: Regeringen

Visa merVisa mindre