C vill ha naturreservat på ön från kust till kust

Centerparitet på Lidingö vill utöka naturreservaten på ön. – Vi ser behov av att skydda mer natur för kommande generationer, säger Patrik Buddgård (C).

  • Publicerad 16:51, 13 jan 2020

Centerpartiet vill att mer natur på Lidingö ska få starkare skydd.

Därför föreslår partiet att öns befintliga naturreservat utökas och att nya inrättas.

– Vi är glada över att Lidingö redan har två naturreservat, men vi ser behov av att skydda mer natur för kommande generationer, säger Patrik Buddgård (C) i ett pressmeddelande.

Från kust till kust

Partiet vill förlänga Långängen Elfviks naturreservat norrut så att det omfattar även Elfviksskogen men en ganska lång kuststräcka och söderut, förbi Kottlasjön för att omfatta Mölna ängar och en liten snutt av kusten mot Värtan.

– Det blir som ett band från Lilla Värtan och bort till Elfvikslandet, ett heltäckande naturreservat från kust till kust, säger Patrik Buddgård.

Patrik Buddgård (C).

Ekskogar ska skyddas

Dessutom vill C att ekskogarna vid Sticklinge får ett starkare skydd genom ett nytt mindre naturreservat där. Området är redan klassat som ekologiskt känsligt och har höga naturvärden.

Förslaget om naturreservat lades som en motion till kommunfullmäktige lades i november förra året.

Majoriteten (M,KD,L och LP) är även de uttalat positiva till att bevara och utveckla öns grönområden.

– Men vi har inte tagit ställning till den här motionen än, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande för teknik- och fastighetsnämnden.

Carl-Johan Schiller (KD).

Ny skötselplan för all natur på gång

Under våren kommer majoriteten att presentera en ny skötselplan för all natur på Lidingö.

– Det kommer att vara fokus på rekreation och naturvård, inte skogsbruk. Jag tror att det råder en bred samsyn inom politiken att vi ska vårda vår natur på bästa sätt, säger Carl-Johan Schiller.

Men Centerpartiet tycker att det har gått för långsamt. Redan under förra mandatperioden lade den en motion om att utöka öns naturreservat.

– Redan 2015 presenterade vi en motion om utvidgade naturreservat. Majoriteten sa då att man ville avvakta en översyn av skötselplanen av naturreservaten, men fyra år senare har ingenting hänt, säger Patrik Buddgård i pressmeddelandet.

Misslyckad skogsavverkning

En misslyckad avverkning, bland annat vid Fågelöudde för några års sedan kan vara en bidragande orsak till stiltjen i natur- och skogsvårdsarbetet. Bland annat körde man med maskiner i skogen så att djupa sår revs upp i marken.

– Då lade vi ett moratorium för för avverkning och arbete i skogarna mellan 2014-2018  för att naturen skulle få återhämta sig, berättar Carl-Johan Schiller.

Centerpartiet stöttade moratoriet men menar att man ändå kunde ha jobbat vidare med andra naturområden än skogarna. till exempel ängsmarkerna vid Kottlasjön som de nu vill inlemma i naturreservatet.

 

 

Fakta

Två naturreservat finns

Långängen-Elfviks naturreservat

Kappsta naturreservat

Källa: Lidingö stad