C vill ha nattklubb i Lill-Jansskogen

Utrymmet under Uggleviksreservoaren i Lill-Jansskogen skulle passa fint för en utomhusnattklubb. Det tycker C som vill att staden ska upplåta platsen till nöjes- och krogentreprenörer. Men anläggningen är ett skyddsobjekt och området är tänkt för lugn och vila. Dessutom äger staden inte marken.

  • Publicerad 11:12, 8 dec 2016

Stadshuscentern har gjort sig kända för glada förslag om skyskrapor i trä, pocketparker och överdäckningar. Förslag som får stort genomslag i media men inte alltid är helt realistiska. Senast ut är en motion om att området under Uggleviksreservoaren är outnyttjat och avspärrat och att det vore ”perfekt att använda för exempelvis en nattklubb, en samling food trucks eller containterbarer.”

Förslaget är lätt att förstå när man ser byggnaden där det uppstår ett spännande rum under de höga pelarna. Redan förekommer olagliga rejvfester där. Men förslaget får tummen ner av alla instanser som hittills svarat.

Miljöförvaltningen skriver att nattklubbsverksamhet inte är lämpligt eftersom både grannar och djurlivet skulle störas. De påpekar också att Norra Djurgården är en del av Nationalstadsparken som enligt översiktsplanen ska användas för rekreation och friluftsliv.

Östermalms stadsdelsförvaltning har liknande synpunkter. De tror också att det kan bli otryggt med nattklubb på en relativt enslig plats.

Exploateringskontoret tar inte ställning i sakfrågan utan hänvisar den vidare till fastighetsägaren Statens fastighetsverk och Djurgårdsförvaltningen. De senare säger också nej.

– Vi tycker att det är en jättekul idé, säger den nytillträdde slottsfogden Magnus Andersson. Däremot ska man inte lägga den i de delar av Nationalstadsparken som staden själv slagit fast ska vara tysta och lugna och där man ska kunna uppleva stillhet och ro. Men vi är inte dummare än att vi inser att den här sortens plats kan behövas. Jag skulle kunna tänka mig miljöer i Värtahamnen som skulle kunna upplåtas och som har lite samma karaktär som Under bron vid Skanstull.

Ett mer bestämt nej kommer från länsstyrelsen som påminner om att reservoaren är skyddsklassad och viktig för stadens vattenförsörjning. Den invändningen är mer allvarlig eftersom det handlar om skydd mot sabotage och terrorism. Av samma anledning finns ett tillträdesförbud som blir omöjligt att upprätthålla om människor kan komma för nära.

Till sist skriver Stockholm vatten att reservoaren ska byggas ut och att det då inte finns plats för några andra verksamheter under den.

Så frågan till en av undertecknarna, Jonas Naddebo, blir förstås varför han inte kollat upp förutsättningarna.

– Vi försöker lägga kreativa förslag för att förbättra Stockholm, svarar han. Centern försöker utveckla politiken för Stockholm. Och ska man åstadkomma en förändring måste man ta i lite.

Så om jag förstår dig rätt handlar det om att nå ut även om inte det konkreta förslaget går igenom?

– Ja, det tycker jag. Och desto tätare vi bygger Stockholm desto mer behöver folk få tillgång till grönytor. Vi måste komma bort från skalbaggefascismen. Naturområden är också väldigt mycket till för människor, det är viktigt att tillgängliggöra dem.

I rättvisans namn ska påpekas att Stadshuscentern inte är det enda parti som lägger motioner som kan uppfattas som yviga. Men kanske kan man säga att de är mest kreativa i sina ämnesval.

De vill också tillåta bar trucks, alltså rullande barer, i Rålambshovsparken och Tanto. Förslaget får nej av Kungsholmens stadsdelsförvaltning. De tycker att det är ett högt besökstryck i Rålis redan, påpekar att tillstånd för foodtruck ges på gatumark och hanteras av trafikkontoret samt att det samlas många ungdomar där och att mer alkohol därför inte är bra.

– Då tänker jag att om vi får in bar trucks som i så fall kräver med dagens alkohollagstiftning kräver inhägnat område och vakter, kan det tvärtom har en lugnande effekt i parken. Då kanske fler äldre vill vistas där på kvällarna. Jag tror inte att det behöver bara vara negativt, svarar Jonas Naddebo.

Det är nog osannolikt att förslaget går igenom inom den närmaste framtiden. Men kanske ser det annorlunda ut på 2020-talet. Kreativa motioner kan också vara ett sätt att förändra opinionen på längre sikt.

– När vi för tio år sedan började föreslå skyskrapor och höga hus i innersta skrattade alla åt oss. I dag finns våra tankar om en hög och tät stad med i förslaget till översiktsplan, säger Jonas Naddebo.

Fakta

En av stans största vattenreservoarer

Uggleviksreservoaren ligger vid Uggleviken och ritades av arkitekten Paul Hedqvist 1935. Den bärs upp av 64 betongpelare. Bassängen rymmer knappt 18 000 kubikmeter. Den är hela 79 meter lång och 40 meter bred och är en av Stockholm vattens största reservoarer.

Byggnaden syns på flera kilometers håll eftersom den ligger högst upp på Kattrumpsbacken i östra Lill-Jansskogen.

 

Visa merVisa mindre