Karin Ernlund (C) gillar inte hur fastighetsägaren Stockholms stad skött Åva Gård. Foto: Stefan Källstigen/Pressbild

C: Sälj Åva Gård till bönderna för en krona

Hotet om nedläggning kvarstår för Åva Gård i Tyresö. Nu ger sig Centerpartiet i Stockholms stad in i debatten. – Det är helt otroligt uselt skött som fastighetsägare, säger Karin Ernlund (C), gruppledare.

  • Publicerad 17:58, 26 jun 2018

I ett pressmeddelande skriver Centerpartiet i Stockholms stad att staden bör sälja Åva Gård till en aktör som är bättre lämpad för jordbruksverksamhet.

– Stockholms stad har misskött sitt uppdrag, vilket är fullkomligt oacceptabelt. Därför borde Stockholms stad avyttra gården och samtidigt säkerställa att de nya ägarna fortsätter bedriva jordbruksverksamhet. Då kan vi rädda både Åva Gård och livet på kor, säger Karin Ernlund (C), gruppledare.

Kräver svar

Centerpartiet tog upp frågan i fastighetsnämnden den 19 juni. I en skrivelse kräver de ett svar på hur det kommer sig att Stockholms stad inte gjort nödvändiga investeringar i Åva Gård. De vill även att fastighetsnämnden tar fram en handlingsplan så att Åva Gård kan fortsätta sin verksamhet med en annan aktör som ägare av fastigheten.

– Centerpartiet kräver svar på varför Stockholms stad inte tagit sitt fulla ansvar. Att förhala renoveringar till den gräns där det krävs nödslakt är inte okej, säger Hamid Ershad Sarabi (C), ersättare i fastighetsnämnden.

”Sälj för en krona”

Fastighetsnämndens nästa sammanträde är den 25 september. Åva Gårds verksamhet kommer att upphöra om inte investeringarna görs före 1 oktober.

– Man måste akut se vad vi kan göra här och nu inom Stockholms stad, för att gården ska kunna fortsätta brukas, säger Karin Ernlund (C).

Det är ont om tid. Varför tar ni ställning först nu?

– Det kom till min kännedom att gården var så här dåligt skött när arrendatorerna skrev det öppna brevet som började spridas, så jag visste inte om det här förrän för några veckor sedan.

Ni anser att staden förhalat sitt fastighetsägaransvar och ignorerat gårdens brister, vad grundar ni det på?

– Det är som arrendatorerna, som brukar gården varje dag, själva har sagt och som de skriver i sitt öppna brev, att budgetbeslut om investeringar ska komma nästa år och nästa år, men att det aldrig har kommit.

Stockholms stad har misskött sitt uppdrag, anser ni. Vem bär ansvaret?

– Det kan ju inte vara någon hemligt för fastighetskontoret att gården varit i så dåligt skick och jag vet inte hur tydligt det här har framkommit för Socialdemokraterna. Ansvaret ligger på hela Stockholms stad och ytterst på finansborgarrådet Karin Wanngård (S) och fastighetsnämndens ordförande Stefan Hansson (S).

Vad för lämplig aktör skulle kunna ta över Åva Gård?

– Jag tycker att man ska överväga att sälja gården för en krona till nuvarande arrendatorer.

Varför vill ni rädda kvar Åva Gård?

– Det är jätteviktigt att vi har ett levande och välfungerande jordbruk i Stockholmsregionen. Det bidrar till öppna landskap, närproducerad mat och är bra för miljön. Och Stockholms stad kanske inte ska vara de som äger jordbruksfastigheter. Jag ser hellre att bönderna själva gör det, säger Karin Ernlund (C).

Mitt i har sökt Karin Wanngård (S) för en kommentar. Hennes pressekreterare hänvisar till fastighetskontoret.