Just nu står 729 barn i kö till gymnastikföreningen GT Vikingarna. Foto: arkivbild

C-förslag: ”Bygg idrottscampus i Högsätra”

Det är långa köer till flera idrottsföreningar på Lidingö. Två stora föreningar larmar om akut hallbrist. Centerparitet: ”Om utvecklingen av Högsätra idrottsområde inte kommer igång riskerar de ideella föreningarnas så viktiga engagemang att falna.” Nu vill de se snabba beslut om Högsätra.

  • Publicerad 14:45, 4 dec 2017

Två av Lidingös största idrottsföreningar,  hockeyklubben Lidingö Vikings HC och gymnastikföreningen GT Vikingarna ropar efter utrymme och halltider.

– Just nu har vi 729 barn i kö till oss. Idrotten behöver mer utrymme, säger Eva Unger, ordförande GT Vikingarna.

Även Lidingö Vikings HC upplever att de inte kan vara den naturliga mötesplats för unga de vill vara – på grund av hallbrist.

Eva Unger, ordförande i GT Vikingarna.

– För att lyckas behöver vi utrymme och skulle gärna se att Childhoodhallen byggdes ut med ytterligare en eller två hallar innan tältet måste rivas, säger Fredrik Näslund, ordförande enligt ett pressmeddelande som Centerpartiet skickat ut.

I pressmeddelandet citeras de båda föreningsordföranden och  uttrycker en vilja att Högsätra ska utvecklas till ett riktigt idrottscampus snabbare. En ny hall, specifikt för gymnastiken och en permanent ishallslösning skulle göra idrotten tillgänglig för fler, menar de.

– Vi är oerhört positiva till det, säger Eva Unger.

Högsätra är idag ett utvecklingsområde för bostäder och idrott, utpekat av Lidingö stad. Men idag har området inte bara problem med hallbrist, menar hon.

– Högsätra behöver mer vuxna i rörelse. Idag finns många ungdomar som hänger i området. Det behöver få belysning och fräschas upp.

…staden måste lyssna när föreningarnas ledare ber om stöd för att kunna utveckla sin verksamhet.

Centerpartiet menar att planläggningen av området i området måste skyndas på. Därför har de avsatt pengar i sitt budgetförslag för att prioritera arbetet med att skapa ett idrottscampus i Högsätra.

– Centerpartiet menar att staden måste lyssna när föreningarnas ledare ber om stöd för att kunna utveckla sin verksamhet. Om utvecklingen av Högsätra idrottsområde inte kommer igång riskerar de ideella föreningarnas så viktiga engagemang att falna. säger Patrik Buddgård (C) i ett pressmeddelande.

Majoriteten i staden håller med om att utvecklingen i området är viktig.

– Det är en viktig fråga som jag jobbar stenhårt för. Men detaljplanearbetet måste bli klart innan det kan börja byggas. Carl-Johan Schiller (KD), ordförande kultur- och fritidsnämnden i Lidingö stad.