STÄNGS. Nu är det klart att Stockholms byggtekniska gymnasium stängs efter läsåret 2020-20201. Foto: Anna Wettergård

Byggtekniska gymnasium i Kista läggs ner

Nu är beslutet slutgiltigt: Stockholms byggtekniska gymnasium läggs ner.

  • Publicerad 11:05, 24 maj 2019

På torsdagen fattade Stockholms utbildningsnämnd slutgiltigt beslutet: Stockholms byggtekniska gymnasium läggs ner efter läsåret 2020 - 2021. Det beror på att de har haft för få sökanden, vilket i sin tur har gjort det svårt att få en budget i balans.

Redan i våras beslutade gymnasiedirektören att stänga antagningen till skolans nationella program, vilket innebär att alla elever som har börjat kommer att hinna gå klart sin utbildning på skolan innan den stängs.

– Gymnasieskolan hade i år 18 personer som sökte till skolan och dess 6 olika inriktningar. Det är alldeles för få i relation till antalet elevplatser. De som har påbörjat sina studier ska dock få studera färdigt. Det säger Lotta Edholm (L), ordförande i utbildningsnämnden. Hon fortsätter:

– Vi vet att dessa yrkesutbildningar är viktiga för den fortsatta kompetensförsörjningen. Därför pågår en dialog med branschen om hur vi ska kunna hitta gemensamma lösningar framåt.

Oppositionen reservade sig

Olle Burell (S), vice ordförande i utbildningsnämnden, tycker att det att synd att det här beslutet behövde fattas.

– Jag förstår att det här är nödvändigt men det är tråkigt att vi har kommit till den här punkten. Branschen skriker efter arbetskraft och det här är ju utbildningar som ger jobb.

Han tycker att det måste ske arbete på flera nivåer för att främja yrkesutbildningarna.

– Det är oroande att det inte finns en samlad strategi inom Stockholmsområdet för hur vi ska kunna erbjuda yrkesprogram.

Dessutom tycker han att det måste ske en reglering, på statlig nivå, för att hantera överetableringen av gymnasieskolor.

– Stockholms stad driver en seriös yrkesutbildning med en dyr maskinhall. Men sedan kan en oseriös aktör komma in och starta en utbildning helt utan maskinhall – och få samma höga programpeng för varje elev. Det finns ett systemfel här.

Särskoleeleverna får flytta

På Byggtekniska finns förutom de nationella programmen också en gymnasiesärskola, och dit stängdes inte antagningen i våras. Det innebär att de eleverna kommer att behöva flyttas till andra skolor. De kommer att flyttas till läsåret 2020/2021, det vill säga nästa höst.

"Att utbildningar flyttar kan få negativa konsekvenser för enskilda elever utifrån exempelvis ändrad resväg. Dock anser förvaltningen att en omlokalisering av gymnasiesärskolans program till gymnasieskolor med motsvarande nationella program får mer positiva konsekvenser än negativa. Gymnasiesärskolans elever hamnar i en mer inkluderande miljö och de två olika skolformerna kan samarbeta för en mer effektiv undervisning". Det skriver utbildningsnämndens tjänstemän i ett så kallat tjänsteutlåtande.

Även Tensta gymnasium läggs ner

Även språkintroduktionen som har hållits i Tensta gymnasium – före detta Kämpingeskolan – kommer att läggas ner. Det kommer att ske redan nu, efter vårterminens slut. Ungefär 50 elever kommer därför att behöva flytta till andra skolor. Även det fattades på utbildningsnämndens möte.

Olle Burell (S) Foto: Mikael Andersson