På gräsplätten intill Bergslagsvägen i Norra Ängby bygger Svenska bostäder lägenheter till unga vuxna. Foto: Ida Leveby Andersson

Byggstart för Snabba hus i Ängby – trots grannstrid

Sedan den 7 januari är arbetet med Norra Ängbys ungdomslägenheter i full gång. Detta trots att grannar överklagat saken till mark-och miljööverdomstolen. Svenska bostäder bedömer risken att förlora som liten – något som provocerar boende. – Så här får det inte gå till, säger Per Axberg.

  • Publicerad 12:44, 13 jan 2020

Enkla att bygga, enkla att ta bort. Det är tanken bakom Snabba hus, som riktar sig till 18-30-åringar. I Råcksta har de 250 mobila hyresrätterna, som är uppförda på tidsbegränsade bygglov, varit inflyttningsklara sedan i höstas.

Snabba hus i Råcksta. Foto: Anders Göransson.

I Norra Ängby har Snabba hus planer på 134 lägenheter däremot fördröjts. I slutet av november överklagades bygglovet av grannar till mark-och miljööverdomstolen, som beslutade att pröva ärendet på nytt. Men trots att domen kan ta månader har Svenska bostäder varit redo med grävskoporna sedan den 7 januari – till grannars förtret.

Hur är det ens möjligt att kunna starta ett bygge innan tiden för överklagan gått ut. Är det för att få de som har överklagat att känna att slaget är förlorat? Så får det inte gå till, säger Per Axberg, en av de boende som har varit emot de Snabba husens från början. 

Svenska bostäder tror på vinst i domstol

På Svenska bostäder säger Anne Kuylenstierna-Arnström, kommunikationschef, att de är beredda att ta risken att förlora i domstol för att få köra på med bygget.

Anne Kuylenstierna Arnström. Foto: pressbild.

– Skulle vi förlora så får vi ta bort modulbostäderna, men vi bedömer den risken som ganska liten. Vi tror att vi kommer att vinna. Just nu står husen på lager och kostar oss pengar, så det är en avvägning vi har gjort, säger hon.

För höga huskroppar och mycket trafik

Boende i Norra Ängby har överklagat bygget av de Snabba husen. I mitten Per Axberg, till höger Mia Andersson. Foto: Anna Z Ek.

2014 påbörjades processen med att bygga ungdomslägenheter i Norra Ängby, men grannar har i flera omgångar överklagat bygglovet då de har tyckt att huskropparna varit för höga och att trafiken riskerar att öka i bostadsområdet.

– Ett av de stora orosmomenten är att vi ju har barn som leker på gatan och som tar sig till skolan. Med trafiken så ökar riskerna och framkomligheten, har Mia Andersson, boende i Norra Ängby, tidigare sagt till Mitt i.