Byggstart för Kvarteret Almandinen

Kvarteret Almandinen med 145 bostäder växer fram på sluttningen mellan Bollmoravägen och Granitvägen. Nu har sprängningarna påbörjats.

  • Publicerad 15:43, 28 maj 2021

NCC, som både har projekterat och nu bygger husen, ser att en av utmaningarna under byggskedet är de stora nivåskillnaderna, och att de ska ner djupt i marken.

– Det är ett komplext och spännande projekt, det var därför vi ville ha det. Samarbetet med fastighetsutvecklaren SPG är, och har varit, en nyckel i projektet, säger Daniel Blomqvist, projektutvecklare på NCC.

Utmanande logistik

Sprängningarna har gått bra och markarbetena kommer att fortsätta över sommaren.

– Vi har bara behövt spränga efter klockan 15 vid ett tillfälle, då använde vi en extrainsatt sprängning klockan 17. Det har gått bra med grannarna, säger Jonny Danielsson, arbetsledare.

Väl nere i grunden så kommer nya utmaningar.

– Då kommer logistiken bli den stora utmaningen. Det kommer många långtradare med material och dessutom kommer vägen delvis att vara avstängd.

SPG är nöjda med gestaltningen

Ovanför det nya kvarteret Almandinen ligger Brf Solhöjden, som har sålt marken till SPG. Solhöjdens parkeringsplatser som fanns på området ersätts med nya parkeringsplatser i garaget som byggs.

– Vi valde att bygga här för att det är en attraktiv plats med fantastisk utsikt nära centrum, säger Ida Sylvan, asset manager på SPG.

SPG är nöjda med utformningen av kvarteret som ska bestå av ett stort gemensamt garage i botten och fyra huskroppar ovanpå, med tre innergårdar.

– Vida arkitektkontor har gjort ett jättebra jobb med gestaltningen. Det blir en fin trappning av berget med nivåskillnader som tas till vara i arkitekturen, säger Linda Carlsson, projektledare på SPG.

Pandemin påverkar försäljningen

80 procent av lägenheterna är sålda och inflyttning planeras till hösten 2022.

– Lägenheterna som inte är sålda än är framför allt ettor och tvåor. Det som har varit speciellt för den här försäljningsprocessen är att lägenheterna med uteplats sålde slut väldigt snabbt, vilket vi tror är en effekt av pandemin, säger Ida Sylvan.

En förbipasserande som är granne till bygget är inte särskilt brydd. Hon säger att de bygger överallt.

– Det är väl bra med bostäder, men det finns inget häruppe där de bygger. Det behövs butiker och alltihopa. Det kan kännas lite oplanerat, säger grannen.

Bostäder vid Bollmorabacken

Sydväst om Tyresö centrum, mellan Bollmoravägen och Granitvägen, kommer drygt 400 bostäder att byggas av tre olika aktörer. Tyresö kommun är ansvarig för infrastrukturen.

I kvarteret Almandinen som har byggstartat ska fastighetsutvecklaren SPG bygga fyra lamellhus med totalt 145 i bostadsrätter på 1-4 rum och kök. Bygget utförs av NCC och beräknas pågå från mars 2021-december 2022. I kvarteret Granaten ska SPG i nästa etapp bygga fyra punkthus, med totalt 80 bostadsrätter på 1-4 rum och kök.

På Granitvägens västra del ska Centria bygga tre punkthus som blir sex till åtta våningar höga.

I nordväst längs Bollmoravägen ska Filadelfiakyrkan riva befintlig kyrka och uppföra ett nytt allktivitetshus/kyrkobyggnad. Kyrkohuset kommer att ha tre våningar med lägenhet ovanpå de andra två våningarna. Filadelfiakyrkan ska även bygga ett kvarter med cirka 155 bostäder öster om kyrkobyggnaden, en länga med flerbostadshus i fem till sex våningar mot Bollmoravägen och tre stadsvillor i två våningar mot Granitvägen.

Källa: Tyresö kommun

Visa merVisa mindre