Förslag från remissrundan på utformningen av ett av kvarteren i projektet Granängstorget. Foto: Sandellsandberg Arkitekter/Brickhouse

Byggstart för Granängstorget dröjer

Närmare 500 nya bostäder föreslås på och intill torget i Granängsringen. För fyra år fick Tyresöborna tyckta till om planerna för projektet, men den stora byggstarten dröjer.

  • Publicerad 14:15, 14 okt 2020

År 2016 fick Tyresöborna för första gången tycka till om planerna för det som kallas Granängstorget. Nästan 500 nya bostäder och plats för affärslokaler planeras på och intill torget och vid korsningen Granängsringen/Granängsvägen.

Byggnaden där Hemköp öppnar ska rivas, enligt planerna och ersättas av ett nytt hus. En del av det huset föreslås bli 14 våningar med livsmedelsbutik i botten och bostäder ovanpå.

Året 2017 skickade kommunen ut förslaget på granskning – sista remissrundan. Än finns ingen klubbad detaljplan.

Sara Kopparberg, samhällsbyggnadschef, säger att det är Wättingebacken – byggplanerna närmare gymnasiet – som har sinkat projektet vid Granängstorget.

Puckel ställer till det

En puckel på Granängsringen ställer till det, bland annat.

– Om det ska bli en gata med hus på varje sida behöver vi jämna ut vägen. Vi måste hitta höjderna i Wättinge för att veta hur vi ska sänka vägen. Först då vet vi vilken höjd bebyggelsen ska ligga på Ringen och kan rita klart, säger hon.

I väntan på det går kommunen vidare med en del av planerna, nämligen Tyresö Bostäders bostäder ovanpå parkeringsgaraget som väntas tas upp för politiskt beslut i slutet av året.

– I bästa fall kan det synas något på platsen om ett år.

De stora förändringarna dröjer mer än ett par år, gissar hon. Hon poängterar:

– Det är ett jätteprioriterat projekt och vi försöker göra det vi kan för att driva det framåt. Vi vill bygga om torget och skapa mer av en mötesplats.

Det här planeras

"Den nya bebyggelsen ska bidra till att stärka Granängstorget som ett lokalt centrum för möten och vistelse, såväl för boende som för besökare", skriver kommunen.

Det är tänkt att bli mer variation av bostäder i området och fler publika lokaler mot torg och gator.

Fem kvarter planeras. Tre norr om Granängsringen med hus på fyra till åtta våningar.

Huset som ersätter nuvarande livsmedelsbutik föreslås bli fyra till fem våningar med en högre del på fjorton våningar.

Parkeringsdäcket föreslås byggas på med två våningar bostäder.

Gruppboendet får nya lokaler.

Visa merVisa mindre