Ett av husen. 55-plusboendet med vinterträdgård är ett av de föreslagna husen i detaljplanen för Apelvägen. Foto: Illustration: Kanozi Arkitekter

Byggplanerna för Apelvägen röstades ned

En oenig kommunstyrelse röstade under gårdagen ner hela detaljplanen för Apelvägen i Tyresö Strand. Fyra partier stöttade beslutet, men alla fyra hade velat se andra lösningar i första hand.

  • Publicerad 15:49, 5 maj 2021

Strax före valet 2018 röstade kommunfullmäktige igenom detaljplanen för Apelvägen. Förra året kom vändningen när Mark- och miljööverdomstolen upphävde beslutet.

Sedan dess har frågan varit hur partierna, i det nya politiska landskapet efter maktskiftet, ställer sig till detaljplanen.

Oenigt beslut

Under tisdagskvällen tog en oenig kommunstyrelse beslut i frågan som senare ska avgöras av fullmäktige.

Förslaget var att hela planen skulle klubbas igenom. Så blev det inte.

M fick stöd för att utreda delad Apelvägen

I stället slutade det med – efter voteringar om flera förslag – att Liberalerna fick stöd för sitt andrahandsyrkande om att rösta ner hela planen.

– Vi är naturligtvis nöjda. En dag i framtiden kommer någon majoritet av något slag troligtvis vilja bygga i området, men ett sådant här beslut skulle göra det helt fritt att då välja vilken typ av bostäder eller andra byggnader som eventuellt ska byggas, säger Mats Lindblom (L).

Han är vice ordförande i kommunstyrelsen och ledde mötet i Anita Mattssons (S) frånvaro. Lindblom poängterar att frågan avgörs av kommunfullmäktige.

– Om alla ledamöter står fast vid samma inriktning så blir det avslag också där.

Flera förslag till beslut

Det fanns flera förslag till beslut. Liberalerna ville i första hand skicka tillbaka planen för ett omtag. Socialdemokraterna ville rösta igenom hela planen med de förändringar som gjordes i höstas. Moderaterna vill bara bygga bostäderna för 55-plussare.

Socialdemokraternas förslag fick stöd av flest ledamöter.

Detaljplanen för Apelvägen skickas tillbaka

– Jag ställde Socialdemokraternas förslag mot avslag på hela planen i slutvoteringen och då visade det sig att fler röstade för avslaget, säger Lindblom.

Förutom L valde M, KD och SD då också att rösta för avslaget, enligt honom.

Så gick röstningen till

L ville se en återremiss för omtag, vilket bara MP gav stöd för och förslaget röstades ner.

M ville gå vidare med Bo Aktivts del. KD och SD gav sitt stöd.

S ville rösta igenom hela detaljplanen, med de ändringar som gjordes i höstas. V och C gav sitt stöd och MP också – som sitt andrahandsyrkande – och förslaget fick därmed fler röster än M:s.

I slutvoteringen ställdes att rösta igenom hela planen mot L:s andrahandsyrkande vilket var att rösta ner hela planen. M, KD och SD röstade då för avslag och det blev därmed kommunstyrelsens beslut.

I detaljplanen föreslås cirka 50 bostädsrätter i hus med vinterträdgård med Bo Aktivt som byggherre och bland annat 170 lägenheter med Wallenstam som byggherre.

Tyresö har sedan valet ett minoritetsstyre i L, MP och S.

Visa merVisa mindre

Martin Nilsson (S), ledamot i kommunstyrelsen, är tveksam till voteringsordningen.

– Det finns en kutym i hur man ställer förslag mot varandra och den tillämpades inte. Att avslå hela planen är i grund och botten något som en liten del av ledamöterna sagt sig vilja i första hand, säger han.

Han tror därför att det i fullmäktige kommer att stå mellan att anta hela eller halva planen.

– Jag har svårt att tro att en majoritet vill rösta ner flera års arbete, omöjliggöra många bostäder och att kommunen ska gå miste om 85 miljoner i intäkter för markförsäljning, säger han och hänvisar till förvaltningens ekonomiska uträkning.

När den här artikeln skrivs är det inte spikat när frågan ska upp i fullmäktige.