Ekarna i kanten av Herrängsskogen blir kvar. Byggprojekten har lagts ner. Foto: Maria Nykvist

Byggplaner vid Herrängsskogen skrotas

Det blir inget bostadsbygge vid Herrängsskogen. Moderaterna har bytt åsikt och blåst av projekten. Orsaken är det stora motståndet från Älvsjöborna.

  • Publicerad 11:15, 12 aug 2022

När planerna på att bygga 200 bostäder längs Vantörsvägen blev kända blev det något av ett ramaskri i Älvsjö. Orsaken var att byggena planerades i kanten av Herrängsskogen, en grön lunga för dem som bor i grannskapet och en skogsmiljö med bland annat skyddsvärda ekar.

Politiker kontaktades och ett nätupprop startade, underskrivet av bland andra privatpersoner, villaföreningar, bostadsrättsföreningar, Stockholms naturskyddsförening och Älvsjö miljöråd.

Nu kommer ett besked som lär glädja dem. Byggprojekten skrotas.

– Det är sällan vi ser ett så stort lokalt motstånd, på så många nivåer. Det massiva motståndet har fått mig och Moderaterna att ändra oss, säger Johan Nilsson (M), exploateringsnämndens ordförande.

Anders Tranberg, ordförande i Stockholms naturskyddsförening, Anita Lundin, ordförande i Brännkyrka hembygdsförening,och Johan Nilsson (M), ordförande i exploateringsnämnden, vid ett möte i Herrängsskogen i december 2021. Foto: Märta Lefvert

Hett ämne vid möte

Mitt i träffade Johan Nilsson i Herrängsskogen i december förra året. Anita Lundin, ordförande i Brännkyrka hembygdsförening, och Anders Tranberg, ordförande i Stockholms naturskyddsförening, var också på plats och berättade vilka negativa effekter byggprojekten enligt deras mening skulle få.

Då försvarade Johan Nilsson projektet, men under våren ändrade han sig, på grund av protesterna. Detta berättade han vid ett möte i Godtemplargården i maj, dit en rad villaföreningar i Älvsjö bjudit in politikerna. Syftet var att diskutera trädgårdsstädernas framtid, och planerna för Herrängsskogen var ett hett ämne.

– Både Liberalerna och Miljöpartiet hade representanter från stadsbyggnadsnämnden vid mötet och de förklarade att de också var emot projektet och skulle rösta nej till det. Det innebar att inte heller våra koalitionspartier stödde projektet, säger Johan Nilsson och tillägger att även Vänsterpartiets representant motsatte sig bygget.

Nu har Moderaterna beslutat att stoppa projektet, i tät kontakt mellan Johan Nilsson och stadsbyggnadsnämndens ordförande Joakim Larsson (M).

– Det är vi moderater som fattat beslutet. Vi har informerat alla våra koalitionspartier om det och de är på vår linje, säger han.

Johan Nilsson (M), ordförande i exploateringsnämnden. Foto: Thomas Carlgren

Hoppas på Huddingevägen

Enligt Johan Nilsson går Moderaterna nu in i "en ny fas", som innebär större lyhördhet för stockholmarnas synpunkter på byggprojekt och för behovet av gröna lungor. Samtidigt behövs det nya bostäder i Stockholm, betonar han.

– I Älvsjö hoppas vi på ett projekt längs Huddingevägen, vid mässområdet, som skulle kunna ge upp till 5 000 nya bostäder. I det perspektivet betyder de 200 bostäderna som inte blir av längs Vantörsvägen ingenting, säger han.

Besked till byggherrar

De byggherrar, Wästbygg Projektutveckling AB och Nordfeldt Development AB, som i juni förra året fick markanvisningar för 100 bostäder vardera har nyligen informerats om att det saknas politiskt stöd för att genomföra projekten.

– En markanvisning är ingen garanti för att få bygga utan bara en ensamrätt för fortsatt utredning av möjligheten att bygga. Det är bättre att stoppa projekt i ett tidigt skede än i ett senare, säger Johan Nilsson.

M-löftet: Inga fler byggen i Herrängsskogen

Villaföreningar gläds över segern

De fem fem villaföreningar i Älvsjö som samarbetade för att stoppa byggplanerna är nöjda nu.

– Det känns jättebra. Vi gjorde en exceptionell insats ihop för att rädda Herrängens sista grönområde, säger Ronny Sundquist, ordförande i Herrängens villaförening.

Föreningarna undersökte opinionen för att vara säkra på att de hade en majoritet med sig. Sedan började de bearbeta politikerna.

– Vi började kontakta politikerna framför allt efter jul då vi trappade upp arbetet. Vi beslöt också att vi ville ha ett möte med dem, och bjöd in dem till Godtemplargården i maj, säger Ronny Sundquist.

Samarbete med nätupprop

Villaföreningarna samarbetade också med personerna bakom nätuppropet "Parken Herrängsskogen behövs för hållbar stadsplanering", som samlade 1120 underskrifter.

Även Stockholms naturskyddsförening, Älvsjö miljöråd och Brännkyrka hembygdsförening jobbade mot bygget.

– Vi vet att det finns människor i området som tyckte att bygget behövs. Och vi är medvetna om att fler bostäder behövs. Därför är det bra att politikerna tittar på mässområdet där många fler bostäder kan byggas, säger Ronny Sundquist.

Byggplaner vid Herrängsskogen skrotas