Byggplaner på Säbyholm ute på samråd

Anrika Säbyholm står inför stora förändringar. I den berömda huvudbyggnaden planeras lägenheter och kontor, medan 90 nya hus kan komma att byggas i området. Nu ska planförslaget ut på samråd.

  • Publicerad 14:05, 18 jun 2018

Ett nytt samhälle kan växa fram med utgångspunkt från Säbyholms gård, västsydväst om Bro centrum. Området har anor från 1300-talet och var fram till 2013 platsen för Säbyholms friskola.

Ritades av Ivar Tengbom

I den gamla skolans huvudbyggnad, som ritades av den berömda arkitekten Ivar Tengbom, planeras lägenheter, kontor och skola. Dessutom kan 90 nya småhus komma att byggas, merparten på ett traktorkörfält i planområdets norra del.

Programområdet Säbyholm ligger cirka fyra kilometer västsydväst om Bro centrum, med 300 meter till Mälaren. Foto: Upplands-Bro kommun.

Ut på samråd

Beslutet om att skicka ut förslag för detaljplan på samråd togs vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 juni.

Området är utpekat som ett riksintresse för kulturmiljövården och det finns således många parter som kommer att yttra sig om planerna.

Planen: Snabbare variant av buss 558

Upplands-Bro. Nu är planerade trafikförändringar inom SL-trafiken ute på remiss. Av dessa framgår att buss 558 i Upplands-Bro berörs.måndag 26/10 16:45