PÅBYGGNAD. Så här ser det senaste förslaget ut, bilden till höger, vars bygglov nu alltså har upphävts av länsstyrelsen. Foto: Per Brandt/Ateljé Nord

Bygglovet för omstridda taklägenheter upphävs igen

Näpp. Länsstyrelsen säger nej på nytt till de omstridda taklyorna i Kristineberg sedan grannar överklagat bygglovet. Men byggherren och bostadsrättsföreningen verkar inte redo att ge upp.

  • Publicerad 11:50, 3 sep 2020

Turerna kring påbyggnadsplanerna med 16 bostäder på det Björn Hedwall-ritade funkishuset på Levertinsgatan i Kristineberg har varit många. I olika instanser har förslag efter förslag skjutits ner sedan grannar överklagat och remissinstanser nobbat.

Omstridda taklägenheter på Kungsholmen får bygglov

Men i mars vädrade bostadsrättsföreningen Kristinebergs strand tillsammans med byggherren GGB Properties ny morgonluft. Deras fjärde påbyggnadsförslag fick tummen upp av Skönhetsrådet, stadsbyggnadskontoret och även politikerna, även om Stadsmuseet fortfarande avstyrkte förslaget.

Nu kan omstridda taklägenheter på Kungsholmen klubbas

Att även detta skulle överklagas räknade byggherrarna med – och så gjordes också av flera närboende.

I överklaganden anges bland annat försämrad utsikt, minskat ljusinsläpp och att en påbyggnad kommer påverka både byggnadens och områdets kulturhistoriska värden som skäl.

Och nu har länsstyrelsen beslutat att upphäva även detta bygglov.

I sin motivering skriver de bland annat att förslaget har ändrats för att ”harmoniera ytterligare med den resterande byggnaden” men att deras tidigare bedömningar ändå ligger fast. En påbyggnad skulle göra det ”svårare att förstå byggnadens ålder och dess samhörighet med de fem andra byggnaderna” skriver bland annat länsstyrelsen i sitt beslut.

”Det är Länsstyrelsen bedömning att åtgärderna är så pass omfattande att det efter påbyggnaden inte är möjligt att avläsa byggnadens äldre historia och karaktär. Mot bakgrund av det bedöms åtgärderna vara ovarsamma samt att de innebär en förvanskning av byggnaden.” står det även i beslutet.

Bostadsrättsföreningen och GGB Properties är besvikna över beskedet, men verkar inte ha gett upp. De kommer troligen att överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen meddelar de. I en kommentar dundrar Per Burewall, projektdelägare på GGB Properties, och menar att länsstyrelsens ständiga avslag kan vara en ”kränkning av äganderätten enligt Europakonventionen.

”GGB Properties AB är förvånade över beslutet. Tre oberoende byggnadsantikvarier har kommit fram till att huset kan byggas på. Skönhetsrådet och eniga politiker i Stockholms Stadsbyggnadsnämnd anser att det är ett fint förslag som är varsamt mot byggnaden och omgivningen”, uppger han i en kommentar.

Senaste förslaget

Förslaget innebär 16 bostäder på taket, åtta stycken 3:or, fyra 2:or samt fyra 1:or.

Detta är det fjärde förslaget för påbyggnaden.