Väntar. Lyftkranen står redo men ännu kan inte byggandet av Hamamhuset påbörjas. Startbesked har inte lämnats av kommunen som fortfarande saknar viss information från byggherren. Foto: Martin Brusewitz

Byggherrens besked om Hamam-badet

Den nya byggherren som tagit över mångmiljonprojektet Hamamhuset bekräftar att ett turkiskt bad ska byggas. Men än så länge hänger Stockholms hamam-dröm löst. Det finns ännu ingen entreprenör klar att driva verksamheten och den exakta utformningen är inte klar.

  • Publicerad 12:33, 4 sep 2019

För 13 år sedan skickade stadsbyggnadskontoret ut ett pressmeddelande där de stolt meddelade att ett turkiskt bad kommer att byggas på söder. Mer precist i den gamla tempelliknande idrottshall byggd 1881 som länge stått övergiven, och av flertalet idag vuxna söderbor är ihågkommen som en negligerad plats där de i sin ungdom på kvällar och nätter drack folköl och hoppade studsmatta. 2003 förstördes byggnaden i en omfattande brand och det var några år efter det som Hamam-nyheten släpptes.

Sedan har projektet tagit många, krångliga turer. Företaget Castella övergav det 2018. Deras plan var att bygga 16 lyxlägenheter och ett Hamambad på adressen. Men de fick aldrig ekonomi i planen. Företaget Medvind design tog över projektet och sökte ett nytt bygglov.

SödermalmDirekt rapporterade i augusti att bygget börjats förberedas. Ett betongfundament för en stor lyftkran sattes då på plats. Kranen står där nu. Men all formalia är ännu inte klar och själva bygget får ännu inte påbörjas. Under måndagen meddelade Stockholms stad efter ett tekniskt samråd att de behöver svar på en del frågor innan startbesked kan lämnas.

– Vissa saker har de inte redovisat eller så har informationen varit knapphändig. Det är en del konstruktiva lösningar som de måste ge kompletterande information om, säger Gunnar Skoglund, byggnadsinspektör på Stadsbyggnadskontoret.

Nu kan SödermalmDirekt avslöja mer detaljer kring de nya byggplanerna. Enligt det nya bygglovet kommer det att bli 45 stycken mindre lägenheter i huset. De flesta av dem på 30 kvadrat. Högst upp i huset och vid de karaktäristiska gavlarna kommer ett fåtal större lägenheter att ligga. Fönstren ska enligt en tidig beskrivning byggas så att de kan fällas ut och bli till små balkonger.

– Fönstren är stora. Det behövs för huset ligger tätt intill grannhusen. Men vissa lägenheter kommer nog bli ganska mörka eftersom de inte får så mycket dagsljus, säger Gunnar Skoglund.

När de nya planerna uppdagades kom inga klara besked om det planerade Hamamets framtid. Men på bottenplan är fortfarande tanken att ett turkiskt bad ska byggas, bekräftar nu Medvind Design.

– Det kommer finnas ett Hamam i fastigheten då det är ett krav i bygglovet, skriver Samuel Godman, VD på Medvind Design, i ett mejl till SödermalmDirekt.

Dessutom ska det byggas en restaurang på samma plan. Receptionen till badet är även tänkt att fungera som concierge till husets 45 lägenheter. Men exakt hur bad och restaurang kommer att se ut är i nuläget oklart. En rå lokal kommer att förberedas men det är i dagsläget inte klart vem som ska driva verksamhet på bottenplan.

–  Exakt utformning är ej ännu konceptualiserat då det är beroende av val av entreprenör och att det kombineras med en verksamhet som är efterfrågad och kan tryggas på lång sikt, skriver Samuel Godman.

Så fort Medvind design inkommer med de uppgifter som staden efterfrågat så kommer de att få startbesked och bygget kan påbörjas.

Östgötagatan 25

1881 uppfördes byggnaden som gymnastiksal till Katarina Västra Skola.

Den ritades av arkitekt Per Emanuel Werming som då var stadsarkitekt i Stockholm.

År 2003 brann stora delar av byggnaden ned och sedan dess har flera försök gjorts att göra något nytt av fastigheten.

För området gäller en detaljplan enligt vilken fastigheten är avsedd för allmänt ändamål.

Fastigheten ligger inom reservat för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och åtgärder får inte vidtas som minskar bebyggelsens kulturhistoriska värde

2018 strandade ett projekt som skulle ha gjort om det nedbrunna huset till 16 lägenheter på grund av marknaden. Det fanns inte köpare.

Visa merVisa mindre