PÅBYGGNAD ELLER INTE ÄR FRÅGAN. Så här ser det senaste förslaget ut, bilden till höger, vars bygglov har upphävts av länsstyrelsen. Men det beslutet är nu överklagat till Mark- och miljödomstolen. Foto: Per Brandt/Ateljé Nord

Byggherre tar strid för nya taklägenheter

Efter grannars klagan och upphävda bygglov. Byggherren och bostadsrättsföreningen i Kristineberg ger sig inte om de planerade taklägenheterna.

  • Publicerad 16:18, 24 nov 2020

Striden om nya taklägenheter på det Björn Hedvall-ritade funkishuset från 30-talet på Levertinsgatan i Kristineberg rullar vidare. Efter flera bygglovsförslag som gått på pumpen sedan grannar överklagat, upphävde länsstyrelsen på nytt det senaste förslaget tidigare i höstas. Bland annat menade myndigheten att förslaget och åtgärderna var ”ovarsamma samt att de innebär en förvanskning av byggnaden”

Bygglovet för omstridda taklägenheter upphävs igen

Byggherren GGB Properties och bostadsrättsföreningen Kristinebergs strand är milt sagt upprörda och har nu överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen. I sin överklagan skräder de inte orden och menar att länsstyrelsen gått för mycket på vad stadsmuseet skrivit i sitt remisssvar, och att stadens bedömning, där de beviljades bygglov, borde väga tyngre och att beslutet ”strider mot rättspraxis”.

I sin överklagan menar även parterna att de ändrat de tidigare stora glaspartierna, som tidigare förslag föll på, och att länsstyrelsen nu inte borde bedöma själva volymen på tillbyggnaden då ”byggnadshöjden är bestämd i huvuddetaljplanen och att man därför enbart ska se till gestaltningen”, skriver representanter för byggherren i överklagan.

Senaste förslaget

Förslaget innebär 16 bostäder på taket, åtta stycken 3:or, fyra 2:or samt fyra 1:or.

Detta är det fjärde förslaget för påbyggnaden.