Nytt område. Femhundra nya hem planeras. Foto: Illustration: Hermansson Hiller Lundberg arkitekter

Byggherre drar sig ur Bäverbäcken

  • Publicerad 09:58, 6 okt 2020

500 nya hem planeras sedan flera år i det nya området Bäverbäcken vid golfbanan.

Sedan 2014 har det arbetats med att ta fram en ny detaljplan. En av byggherrarna har nu dragit sig ur projektet. Aros Bostad hänvisar i ett pressmeddelande till ”osäkerheten i tiden för antagandet av detaljplanen”.

Sara Kopparberg är samhällsbyggnadschef i Tyresö.

Varför har planarbetet dragit ut på tiden? 

– Planarbete är ett lagarbete där markägare, byggaktörer och kommunen måste dra åt samma håll. Här är det många aktörer inblandade. Det är också ett utmanande område med bland annat markförutsättningar och buller. Sedan har det varit lite olika uppfattningar politiskt om området, säger hon.

Vad innebär det för ert arbete med detaljplanen att de har dragit sig ur?

– De privata markägarna har hittat en ny aktör och skrivit ett nytt avtal. Vi får se vad de landar i för förslag och vad det innebär. Förhoppningsvis har vi svar på hur och vilka delar som vi kan gå framåt med under hösten, säger Sara Kopparberg.

Det här planeras

I den östra delen, där golfklubben har verksamhet i dag, planeras det för åtta flerbostadshus i fyra till sju våningar. Här planeras också bland annat ett nytt klubbhus och övningsområde för golfare.

I den norra delen – där det i dag är en gräsyta – föreslås åtta flerbostadshus med gårdsytor för odling och två underjordiska garage. Här kan det också byggas en förskola.

I den södra delen – på industrifastigheterna – föreslås tre bostadshus med cirka 140 lägenheter. Det är där Aros Bostad tidigare varit involverad.

På den västra delen av marken föreslås en hotell- och konferensanläggning i två till fyra våningar.

Visa merVisa mindre