SENT. Bygget av gång- och cykelvägen längs Huddingevägen kommer fortsätta november ut. Foto: Claudio Britos

Bygget på Huddingevägen försenas

Ännu lite längre kommer tålamodet hos Tullingependlare testas. Nu står det nämligen klart att skytteltrafiken kommer fortsätta även under november.

  • Publicerad 12:09, 7 nov 2019

Arbetet vid Huddingevägen har tärt på Tullingependlarnas tålamod länge. I mitten på oktober togs trafikljusen ner, till många lycka. Men skytteltrafiken kommer fortsätta även under november.

– Det blir kortare avstängningar och trafiken kommer då styras med hjälp av flaggvakter. Vi räknar med att vara klara med projektet i slutet av november, skriver Mats Berg, projektledare på Trafikverket, i ett mejl till BotkyrkaDirekt.

Det som nu pågår är asfaltering av vägen, och det görs nattetid under november.

Att projektet har dragit ut på tiden beror bland annat på att asfalteringen vid korsningen till Hamringevägen varit mycket tunnare än vad som är normalt.

– Det innebar att när entreprenören fräste ner toppbeläggningen kom de på vissa ställen direkt till grus/sand. Ytan på vägen blev alltså väldigt tunn. Detta medförde att det uppstod många potthåll under en period innan entreprenören kunde åtgärda detta, säger Mats Berg.

Dessutom har det varit ledningar som inte legat där det initialt sagts att de skulle ligga och det har varit mer berg än beräknat som behövts ta bort.

Hela kontraktet med entreprenören är på 56 442 000 kronor och om fördröjningen kommer ha gjort det hela dyrare vet man inte förrän hela projektet summeras runt månadsskiftet februari och mars nästa år.

BRANT. Slänten ner mot Tullingesjön är brant, men Trafikverket menar att de åtgärdar de risker som finns för ras. Foto: Claudio Britos

SKRED. Så här såg det ut när Huddingevägen rasade efter ett skyfall i augusti 2014. Foto: Peab

När Huddingevägen passerar Tullingesjön så gränsar den till en brant slänt. Den slänten har i kommunens klimat- och sårbarhetsanalys lyfts som en riskzon för ras och skred. Faktum är att vägen faktiskt rasade efter ett skyfall i 2014.

– Det ras som skedde 2014 berodde på en underdimensionerad brunn. Detta har åtgärdats, säger Mats Berg.

För att skydda slänterna vid Huddingevägen för erosion har gräs såtts i dem. Den del av slänten ner mot Tullingesjön som är extra utsatt för att spolas bort vid ett skyfall har också fått ett krossmaterial som erosionsskydd.